(Deutsche Version unten)
(Pressespiegel unten / press articles below)

orzel copy 3

1.12.2019 | 16.00
Brandenburger Tor, Berlin
Facebook event >>>
Przemówienie / Rede von Grażyna Kania >>>

Odpowiadamy na apel Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.

Berlin solidarnie z Polską! Sędziowie, wytrwajcie! Nie bójcie się, nie poddawajcie się!
Polki i Polacy, chodźcie z nami!
Mieszkańcy i mieszkanki Berlina chodźcie z nami!
Pokażmy, że Berlin jest solidarny, że jesteśmy razem, ponad granicami!
Robimy to dla wszystkich!

Nie raz stawaliśmy na ulicach Berlina by okazać swoją solidarność z Polską, by wesprzeć polskie sądownictwo, by nakłaniać Komisję Europejską do podjęcia działań o obronie praworządności w Polsce. Po raz kolejny mobilizujemy się do pokazania solidarności z polskimi sędziami i społeczeństwem demokratycznym! W niedzielę 1 grudnia, w wielu miastach Polski równocześnie tysiące osób wyjdzie na place, na ulice, przed gmachy sądów, protestować w sprawie sądownictwa. Berlin znów wspiera Łańcuch Światła!

Po raz kolejny sytuacja w polskim sądownictwie stała się poważna. W listopadzie Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił wyrok, który miał ocenić legalność podstaw „reformy” wymiaru sprawiedliwości przeprowadzonej przez populistyczną partię PiS. Wyrok dotyczy tego, czy powołana w całości przez władzę polityczną nowa Krajowa Rada Sądownictwa gwarantuje, że jej decyzje są zgodne z prawem do niezależnego sądu (określonym w Traktacie o UE i w Karcie Praw Podstawowych); oraz czy w związku z tym powołani z nominacji KRS przez prezydenta Andrzeja Dudę sędziowie Izby Dyscyplinarnej SN mogą być uznani za niezależnych od władzy politycznej.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE pozostawia jednak sprawy w rękach Sądu Najwyższego, który powinien zbadać wątpliwości co do legalności działania KRS i jej powołań sędziowskich.
Teoretycznie przez to zakwestionowane zostało prawo sędziów nominowanych przez Krajową Radę Sądownictwa do orzekania. W praktyce to polscy sędziowie powołując się na wyrok TSUE będą musieli stawić opór bezprawiu.

Tak jak Paweł Juszczyszyn, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie, powołująć się na wyrok TSUE, zawiesił sprawę odwoławczą, by zbadać, czy sędzia, który wydał wyrok w I instancji, został właściwie powołany. Za to spotkały go szykany, groźby i odwołanie z delegacji bez wyjaśnienia. Podobnie kolejni sędziowie są atakowani i dyskryminowani. Potrzebują wsparcia i siły, by nie poddać się w tym momencie! To może być decydujące starcie z władzą, która próbuje do końca zdemontować trójpodział władzy i niezawisłe sądy w Polsce.

Sędziowie Paweł Juszczyszyn, Olimpia Barańska – Małuszek, Krystian Markiewicz, Monika Frąckowiak, Alina Czubieniak, Waldemar Żurek oraz inne osoby, ich bliscy i współpracownicy odczuwają codziennie skutki represji wobec sędziów.

To już nie są internetowe przepychanki, oratorskie popisy polityków z telewizorów, sprawy jakiegoś zamkniętego środowiska. To groźby, niszczenie ludzi, wymuszanie posłuszeństwa. Nierealne dla zwykłego człowieka sytuacje i bezpodstawne zarzuty, które mają jeden cel – zmusić polskie społeczeństwo do posłuszeństwa. Bo kiedy politycy w całości opanują sądy nic ich nie powstrzyma przed narzuceniem każdej i każdemu swojej woli. Zdobycie i utrzymanie władzy. Tylko na tym zależy obecnie tym, którzy niszczą niezależnych sędziów.

Czas najwyższy zwrócić wymiar sprawiedliwości społeczeństwu,
Sądy będą należeć do ludzi! Robimy to dla nas wszystkich.

1) Apelujemy do sędziów Sądu Najwyższego o jak najszybsze wykonanie wyroku TSUE z 19 listopada i rozstrzygnięcie, czy osoby powołane przez upolitycznioną KRS są sędziami.
2) Apelujemy do sędziów w Polsce by byli odważni i nie ustępowali!
3) Apelujemy do sądów – o wstrzymanie się od opiniowania kandydatur dla upolitycznionej KRS!
4) Apelujemy do sojuszników i sojuszniczek w walce o prawa człowieka w Berlinie i w Niemczech do wspólnej mobilizacji w obronie niezależnych sądów w Polsce!

Regulamin:
Akcja ma charakter obywatelski, przyjdźcie z transparentami, flagami Polski i Unii Europejskiej. Weźcie latarki, lampki, telefony lub znicze (nie kapiące woskiem). Nie używamy mowy pogardy, ale za to będziemy skandowali

MOBILIZUJEMY SIĘ W CAŁEJ POLSCE i POZA GRANICAMI!

#IustitiaPolska #WolneSądy #RobimyToDlaWszystkich #SolidarnieZSędziami
#Polen #FreieGerichte #WolnaPolska #SolidaritätmitdenRichterninPolen
IUSTITIA Polska | Stowarzyszenie Sędziów Polskich | www.iustitia.pl


natalia gaj 2
Foto: Natalia Gaj
natalia gaj 1
Foto: Natalia Gaj

WIR TUN ES FÜR UNS ALLE!

Sonntag, 01.12.2019, 16:00 – 17:30
Ort: Brandenburger Tor, Straße des 17. Juni, 10117 Berlin

Polinnen und Polen, kommt mit uns mit!
Berlinerinnen und Berliner, kommt mit uns mit!

Lasst uns gemeinsam zeigen, dass Berlin solidarisch ist, dass wir zusammen sind, über die Grenzen hinweg!

Mehrmals gingen wir in den letzten Jahren bereits auf die Straßen Berlins, um unsere Solidarität mit Polen zu zeigen, um die polnische Gerichtsbarkeit zu unterstützen, um die Europäische Kommission aufzufordern, Maßnahmen zur Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit in Polen zu ergreifen. Zum wiederholten Male werden wir aktiv, um unsere Solidarität mit polnischen Richtern und der demokratischen Gesellschaft zu zeigen! Am Sonntag, 1. Dezember 2019, werden in zahlreichen polnischen Städten Tausende Menschen zur gleichen Zeit sich auf Straßen, Plätzen und vor Gerichtsgebäuden versammeln, um für die unabhängige Justiz zu demonstrieren. Und wieder unterstützt Berlin die Lichterkette in Polen!

Erneut ist die Situation der polnischen Justiz ernst geworden. Im November 2019 verkündete der Europäische Gerichtshof ein Urteil, das über die Rechtmäßigkeit der durch die populistische PiS-Regierung in Polen durchgeführten „Justizreform“ entscheiden sollte. Das Urteil befasst sich mit der Frage, ob der neue (ausschließlich mit Stimmen der regierenden Partei und deren Koalitionspartners gewählte) Nationale Justizrat gewährleisten kann, dass seine Entscheidungen mit dem Recht auf ein unparteiisches Gericht im Sinne des EU-Vertrags und der europäischen Charta der Grundrechte vereinbar sind. Auch geht es in dem Urteil darum, ob in diesem Zusammenhang die Richter der Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs, die von Präsident Andrzej Duda auf Vorschlag des neuen Justizrats ernannt wurden, als politisch unabhängig angesehen werden können.
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs überlässt jedoch den Fall dem polnischen Obersten Gerichtshof, der nun etwaige Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Justizrats und der von ihm ernannten Richter prüfen soll. Theoretisch sei dadurch nur das Entscheidungsrecht dieser Richter in Frage gestellt. Doch in der Praxis werden sich polnische Richter, die sich in Zukunft auf das EuGH-Urteil berufen, allein der Gesetzlosigkeit widersetzen müssen.

So hat z.B. Paweł Juszczyszyn, Richter am Landgericht in Olsztyn, mit Verweis auf das EuGH-Urteil ein Berufungsverfahren ausgesetzt, um zu prüfen, ob der Richter, der in der Sache in erster Instanz urteilte, ordnungsgemäß ernannt worden war. Diese Entscheidung hatte für Juszczyszyn Schikanen und Drohungen zur Folge. Schließlich wurde seine Abordnung ans Landgericht Olsztyn ohne Angabe von Gründen vom Justizministerium widerrufen. Ähnlich werden andere Richterinnen und Richter angegriffen und diskreditiert. Sie brauchen Unterstützung und Kraft, um in einem solchen Moment nicht aufzugeben. Dies kann die entscheidende Auseinandersetzung mit den Regierenden werden, die versuchen, die Gewaltenteilung und die richterliche Unabhängigkeit in Polen vollständig zu zerstören.

Folgende Richterinnen und Richter: Paweł Juszczyszyn, Olimpia Barańska-Małuszek, Krystian Markiewicz, Monika Frąckowiak, Alina Czubieniak, Waldemar Żurek, aber auch ihre Familienmitglieder sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spüren jeden Tag die Auswirkungen der politischen Kampagne gegen Richter.

Dies sind keine Internet-Sticheleien mehr, keine rednerischen Darbietungen von Politikern im Fernsehen, keine internen Angelegenheiten einer bestimmten, geschlossenen Berufsgruppe. Dies sind Drohungen, Zerstörungen von Existenzen, Gehorsamserzwingung. Für einen „normalen“ Menschen schwer vorstellbare Situationen, grundlose Anschuldigungen, die das alleinige Ziel verfolgen, die polnische Gesellschaft an die Kandare zu nehmen. Denn werden die heutigen Machthaber die Gerichte vollständig übernehmen, wird sie nichts und niemand davon abhalten, jedem Einzelnen ihren Willen aufzuzwingen. An die Macht zu kommen und diese Macht zu behalten – dies ist heute das Hauptziel von denen, die unabhängige Richter abschaffen wollen.

Es ist höchste Zeit, Gerechtigkeit in die Gesellschaft zurückzubringen,
Die Gerichte werden den Menschen gehören! Wir tun das für uns alle.

1) Wir appellieren an die Richter des Obersten Gerichtshofs, das Urteil des EuGH vom 19. November 2019 unverzüglich durchzuführen und zu entscheiden, ob die von dem neuen Nationalen Justizrat ernannten Personen ordentliche Richter sind.
2) Wir appellieren an alle Richter in Polen, mutig zu sein und nicht aufzugeben!
3) Wir appellieren an die Gerichte – sich vor einer Empfehlung neuer Kandidaten für den politisch beeinflussten Nationalen Justizrat zurückzuhalten!
4) Wir appellieren an Verbündete im Kampf für Menschenrechte in Berlin und Deutschland, sich gemeinsam für die Verteidigung unabhängiger Gerichte in Polen einzusetzen!

Regeln für die Demo:
Es ist eine Bürger-Aktion, kommt bitte mit Bannern, mit polnischen und europäischen Fahnen. Bringt Taschenlampen, Elektrokerzen, Handys oder (nicht tropfende) Wachskerzen mit. Wir verwenden keine Hassrede, aber wir werden unsere Parolen laut ausrufen.

LASST UNS AKTIV WERDEN IN POLEN UND IM AUSLAND!


PRESS about events and background:

Poland: Thousands rally to support country’s judges / 1.12.2019 / BBC News >>>

Polish protesters demand free judiciary after judge suspended / DW >>>

What are Poland’s controversial judicial reforms? The European Union has repeatedly condemned Poland for its overhaul of the country’s judicial system. But what reforms does it find so egregious? / Background info from DW >>>

Suspendierter Richter in Polen erhält Unterstützung von der Straße / Der Standard Int >>>


Übersetzung: Ela Jagiełło
Graphiken: Anna Krenz
Cover Foto: Oliver Feldhaus
Fotos: Natalia Gaj

orzel copyorzel copy4orzel text 2

Leave a Reply