26 listopada 2019, w rozmowie z Tiną Gerhäusser / Der Tag / Deutsche Welle na pytanie o to, czy mężczyźni wspierają się i kryją w stosowaniu przemocy wobec kobiet, Anna Krenz (Dziewuchy Berlin) odpowiada, że tak, bo i mieli 2000 lat na zbudowanie swojej dominującej roli, władzy i struktur solidarności. Po zacytowaniu zastraszających liczb – w Niemczech w 2018 roku 122 kobiety zostały zamordowane przez partnerów, po zacytowaniu Giffey, która mówi, że za mało jest domów opieki dla kobiet – Tina pyta, co można zrobić? Krenz odpowiada, że (między innymi) tyle samo pieniędzy, które idą na zbrojenia i gry wojenne mężczyzn (chłopców), tyle samo powinno pójść na pomoc dla kobiet. Wszak kobiety stanowią połowę społeczeństwa. Wszak są ofiarami wojen, prowadzonych przez mężczyzn.

On 26th November 2019, in an interview with Tina Gerhäusser / Der Tag / Deutsche Welle, Anna Krenz (Girls of Berlin) answered that yes, because they had 2000 years to build up their dominant role, power and solidarity structures when asked whether men support and hide in the use of violence against women. After quoting intimidating numbers – in Germany in 2018 122 women were murdered by their partners in Germany, after quoting Giffey, who says that there are not enough nursing homes for women – Tina asks what can be done? Krenz answers that (among other things) the same amount of money that goes into armaments and war games for men (boys) should go into helping women. After all, women make up half of society. After all, they are victims of wars waged by men.

Nasze postulaty: / Our demands:

forderung

Der Tag mit Tina Gerhäusser | Deutsche Welle >>>

 

Frauenhäuser in Deutschland | Raport 27. Mai 2019

https://www.bundestag.de >>>

Deutsche Rüstungsexporte um fast ein Viertel gesunken

Aus Deutschland wurden 2018 weniger Rüstungsgüter und Waffen exportiert als im Vorjahr. Einer der größten Abnehmer war trotz Embargo erneut Saudi-Arabien.

Leave a Reply