Streikalarm!

Frauenstreik – Streikalarm! Am 4. November wurde vom polnischen Sejm im Eiltempo (nach nur einem Tag Parlamentsarbeit!) der von der Regierung vorgelegte Gesetzentwurf “Pro life” […]

Pogotowie Strajkowe

Strajk Kobiet – Pogotowie Strajkowe! 4 listopada Sejm w błyskawicznym tempie, po jednym dniu prac, przyjął rządowy projekt tzw. „ustawy Za Życiem”. Partia rządząca, która […]

Czarny Protest

Singing protest in black! Watch a video! Women are angry at politicians so they recorded a music video featuring the building of the polish Parliament.