slider3.png

https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/zgromadzenia?utm_medium=facebook&utm_source=akcja&utm_campaign=przyjecieustawy1312

Grafika: Akcja Demokracja

Co jest w ustawie

W myśl przygotowanej przez grupę posłów PiS i uchwalonej przez Sejm noweli odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. Ustawa, którą popiera MSWiA, przewiduje też możliwość otrzymania na trzy lata zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń i brak możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu.

 

Zgodnie z nowelą, wojewoda będzie mógł wydać zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń publicznych w tym samym miejscu przez trzy lata z rzędu. W myśl nowych przepisów, organ gminy będzie wydawał decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli ma ono odbyć się w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne. Od decyzji będzie przysługiwało odwołanie do sądu.

 

Za cykliczne będą uważane takie zgromadzenia, które są organizowane przez ten sam podmiot w tym samym miejscu lub na tej samej trasie, co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, pod warunkiem, że odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat i miały na celu upamiętnienie “w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń

Info – http://www.polsatnews.pl/

Leave a Reply