(Deutsche Version unten)

STRAJK OBYWATELSKI – Solidarnie z Polską

Drodzy Polacy! Drodzy Niemieccy przyjaciele! Drodzy Europejczycy!

13 grudnia to dla historii Polski dzień szczególny. Tego dnia w 1981 roku komunistyczne wladze wprowadziły w Polsce stan wojenny. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób, wielu zostało internowanych. My, Polacy żyjący w Berlinie, w stolicy Państwa, które na własnej skórze doświadczyło czym jest “Gleichschaltung”, chcemy 13 grudnia 2016 roku pod Polskim Instytutem Kultury nie tylko uczcić pamięć Ofiar Stanu Wojennego, ale też wspierając Rodaków demonstrujących tego dnia pod hasłem Strajk Obywatelski w calej Polsce, wyrazić sprzeciw niszczeniu podstaw demokracji w Polsce. W kraju, który dzięki niezłomnej walce o wolność w czasach komuny, jest dzisiaj częścią demokratycznej Europy.

Wszystkich, którzy chcą nas wesprzeć w tej akcji zapraszamy pod Polski Instytut Kultury (Burgstr. 27, 10178 Berlin), akcja rozpocznie się o godz. 17.00.

Nieważne kto jest z kim.
Nieważne do jakiej organizacji należy.
Nieważne czy jest kobietą czy mężczyną.
Nieważne czy jest młodym czy wiekowym człowiekiem.
Nieważne kto będzie organizatorem wiecu, marszu w tym czy innym miejscu.
Jarosław Kaczyński i jego PiS toczy wojnę z całym społeczeństwem obywatelskim.
To, że nasze wolności są realnie zagrożone, wszyscy wiemy.
To, że Państwo jest psute wszędzie, gdzie tylko można, wszyscy wiemy.
To, że rujnowana jest reputacja Polski na świecie, a przy okazji narażane jest bezpieczeństwo Państwa, wszyscy wiemy.
13 grudnia zróbmy solidarny #StrajkObywatelski.
Kobiety pokazały jak to się robi i wygrały bitwę.
Solidarnie wszyscy możemy jeszcze więcej!
Połączmy siły. Wszystkie organizacje, te formalne i te nieformalne!
Zróbmy to dla Polski, zróbmy to dla nas samych! W każdym mieście, w każdym miasteczku, gdzie tylko można wyjdźmy na ulice, ubrani na czarno, weźmy swoje parasolki. Policzmy się. Odwaga, solidarność i ulica to jest nasz oręż. Nie ma takiej władzy na świecie, która nie boi się solidarności społecznej i ulicy! Tylko presją ulicy możemy wygrać!

……………………………………………………………………………………
DEMO: Bürgerstreik – Solidarität mit Polen

Liebe polnischen Mitbürger! Liebe deutschen Freunde! Liebe Europäer!

Der 13. Dezember ist in der polnischen Geschichte ein besonderer Tag. 1981 riefen die kommunistischen Machthaber an diesem Tag das Kriegsrecht aus. Während des Ausnahmezustandes kamen durch die Hände der polnischen Miliz und der polnischen Staatssicherheit zahlreiche Menschen zu Tode und viele in Haft. Wir Berliner Polen, die in der Hauptstadt eines Landes leben, welches am eigenen Leibe erfahren hat, was Gleichschaltung ist, möchten am 13. Dezember 2016 dieser Menschen am Polnischen Kulturinstitut nicht nur gedenken, sondern auch Widerspruch gegenüber der Zerstörung der demokratischen Grundordnung im heutigen Polen zum Ausdruck bringen. In einem Land, das dank der Kämpfer für die Freiheit der 80er Jahre heute Teil des demokratischen Europas ist. Alle, die uns dabei unterstützen möchten, laden wir herzlich dazu ein.

Ort: Vor dem Polnischen Institut Berlin, Burgstr. 27, 10178 Berlin. Beginn: 17.00 Uhr

Unwichtig, wer mit wem sympathisiert.
Unwichtig, welcher Organisation man angehört.
Unwichtig, ob man jung oder alt, Frau oder Mann ist.
Unwichtig, wer und wo die Demo organisiert.
Jarosław Kaczyński und seine PiS führen Krieg gegen die polnische Zivilgesellschaft.
Dass unsere Freiheiten real gefährdet sind, wissen wir.
Dass unser Staat an allen Ecken und Enden kaputt gemacht wird, wissen wir.
Dass das Ansehen Polens in der Welt ruiniert und gleichzeitig die Staatssicherheit aufs Spiel gesetzt wird, wissen wir.
Am 13. Dezember nehmen wir solidarisch teil am #BürgerInnenStreik
Polnische Frauen haben bereits gezeigt, wie das geht und haben ihren Kampf gewonnen.
Wenn wir alle solidarisch an einem Strang ziehen, werden wir noch mehr erreichen!
Vereinigen wiruns: Alle Organisationen, die offiziell registrierten Vereine und lose Freundesgruppen!
Tun wir das für unser Land Polen, tun wir das für uns!
In jeder Stadt, in jedem kleinen Ort, gehen wir überall auf die Straßen: schwarz gekleidet mit unseren Schirmen in der Hand.
Überzeugen wir uns davon, wie viele wir sind!
Mut, Solidarität und die Macht der Straße –das sind unsere Waffen.
Es gibt keine Regierung in der Welt, die keine Angst vor Bürgersolidarität und der Macht der Straße hat.
Nur durch den Druck der Straße können wir siegen!

………………………………………………………………………………..
Postulaty Strajku Obywatelskiego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że władza zwierzchnia należy do Narodu.
Zatem jako Naród, żądamy:

1. Dymisji rządu Beaty Szydło;
2. Odstąpienia od działań mających na celu skrępowanie funkcjonowania instytucji państwa, w szczególności od działań paraliżujących funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów powszechnych;
3. Zaniechania działań uderzających w prawa kobiet;
4. Wycofania się rządu ze szkodliwej i nieprzygotowanej reformy oświaty;
5. Przestrzegania konstytucyjnej zasady rozdziału Państwa od Kościoła;
6. Doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji oraz doświadczenia, a nie przynależności partyjnej;
7. Konsekwentnego sprzeciwiania się wszelkim przejawom faszyzmu, nacjonalizmu oraz ksenofobii;
8. Niezależności politycznej instytucji kultury oraz mediów publicznych;
9. Bezwzględnego utrzymania wolności zgromadzeń;
10. Zachowania autonomii organizacji pozarządowych;
11. Przywrócenie pełnej władzy nad majątkiem, w szczególności nad ziemią rolną (stop groźbie nacjonalizacji) oraz podwyższenia kwoty wolnej od podatku dla wszystkich;
12. Wycofania się władz z ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej w przypadku sprzeciwu bliskich;
13. Odstąpienia od formowania Wojsk Obrony Terytorialnej w obecnym kształcie, to jest z możliwością użycia ich przeciwko obywatelom RP.
…………………………………………………………………….
Forderungen des Bürger(innen)streiks

Unsere Hauptsorge ist das Wohlergehen Polens und seiner Bürger und Bürgerinnen. Stattdessen werdenseit einem Jahr durch die Maßnahmen der Regierung die Garantieneines demokratischen Rechtsstaates zerschlagenund in die Bürgerrechte eingegriffen. Die Verfassung Polens besagt deutlich, dass die höchste Macht dem Volk gehört.

Und wir, als Volk, verlangen:
1. Den Rücktritt der Regierung Beata Szydło;
2. Die Rücknahme von Maßnahmen, deren Ziel die Behinderung staatlicher Organe ist und vor allem der Maßnahmen, die das Verfassungsgericht lähmen;
3. Die Unterlassung von Maßnahmen, die das Recht der Frauen einschränken;
4. Zurücknahme der schädlichen und unvorbereiteten Neugestaltung des Bildungswesens;
5. Die Einhaltung der verfassungsgemäßen Trennung von Staat und Kirche;
6. Eine Ernennung von Führungskräftenentsprechend ihrer Qualifikationen und Erfahrung, nicht etwa der Parteizugehörigkeit;
7. Konsequenten Widerstand gegen jegliche Ausprägung von Faschismus, Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit;
8. Politische Unabhängigkeit der Kulturinstitutionenund der öffentlichen Medien;
9. Bedingungslose Erhaltung des Rechtes auf Versammlungsfreiheit
10. Erhaltung der Autonomie von Nichtregierungsorganisationen;
11. Rückgabe der Verfügungsgewalt der Bauern über ihren Besitz, insbesondere das Ackerland (Stopp der drohendenVerstaatlichung);
12. Verzicht auf die Exhumierung der Opfer der Smoleńsk-Katastrophe im Falle eines Widerspruchs der Angehörigen;
13. Rücktritt vom Aufbaumilitärischer Territorialverteidigungskräfte (Milizen) in gegenwärtiger Form, in welcher die Möglichkeit des Einsatzes gegen die eigene Bevölkerung besteht.

 

https://www.facebook.com/strajkobywatelskiPolska/photos/gm.598873536966479/348189312222451/?type=3&theater

 

 

Leave a Reply