28.09.2017 – Sexuelle Selbstbestimmung einfordern und Erfolge feiern! in Kr, Berlin – The Global Day of Action for Access to Safe and Legal Abortion

Wraz z Ciocią Basią i Berlin-Irland Pro Choice, zaproszone byłyśmy przez Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung na spotkanie żeby przedstawić sytuację w naszych krajach – zarówno dotyczącą aborcji jak i praw kobiet. Okazało się, że zarówno w Irlandii, Polsce jak i Niemczech sytuacja kobiet jest podobna, choć oczywiście nie da się porównać tak do końca. Rozmawiałyśmy o strategiach “odczarowania” słowa aborcja i metod popularyzacji rozmów o aborcji. Rezultatem dyskusji są plany wspólnych akcji i solidarność ponad granicami i pokoleniami. Na podium Dziewuchy reprezentowała Alicja Flisak, Berlin-Irland – Orlaith Hendron a Ciocię Basię Nellie Lovett i Sarah Diehl.

28.09.2017 – Sexuelle Selbstbestimmung einfordern und Erfolge feiern! in Kr, Berlin – The Global Day of Action for Access to Safe and Legal Abortion.
Dziewuchy Dziewuchom Berlin, together with #CiociaBasia and #IrlandBerlinProChoice were invited the meeting organised by Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung to discuss current situation in Poland, Ireland and Germany. We talked about abortion, politics and we also presented what we do. Seems women in all three countries face similar problems when it comes to women’s rights. We discussed strategies how to make abortion a more common issue – not only in a daily speech, looking for ways to reclaim that word. We called upon international solidarity. We plan to support each other, beyond borders and beyond generations and organise common projects in the near future.

Alicja Flisak represented Dziewuchy Berlin, Orlaith Hedron represented Berlin-Irland Pro Choice and Nellie Lovett and Sarah Diehl – Ciocia Basia at the podium. 

#DziewuchyDziewuchomBerlin
#BündnisfürsexuelleSelbstbestimmung

Leave a Reply