Support Feminnale Bishkek | Call for Solidarity!
Wspieramy Feminnale w Bishkek

Feministyczne Inicjatywy Biszkeka zaprosiły 56 artystek z 22 krajów na grupową wystawę w kirgiskim Narodowym Muzeum Sztuk Pięknych w Biszkeku, Kirgistan (27.11. do 15.12.2019). Wystawa poświęcona jest 17 migrantkom, które trzy lata temu zginęły w pożarze moskiewskiego magazynu.
Niestety jednak, organizatorki wystawy otrzymują pogróżki, kierowana jest wobec nich mowa nienawiści i nawoływania do przemocy przez konserwatywnych nacjonalistycznych “patriotów” w kraju. W konsekwencji Mira Djangaracheva, (była) dyrektorka Narodowego Muzeum Sztuk Pięknych w Kirgistanie, zrezygnowała ze stanowiska, aby chronić Muzeum i wystawę.
Kiedy jak nie teraz , stać powinnyśmy solidarnie ponad granicami! Wspieramy siostry z Kirgistanu, wspiramy odważne organizatorki Feminnale i feministyczne artystki! Sztuka jest sumieniem człowieczeństwa. NIE dla cenzury w sztuce! NIE dla ignorancji patriarchatu! NIE dla mowy nienawiści nacjonalistów wobec artystek!
Solidarność, siostrzeństwo, feminnale!
Bishkek Feminist Initiatives invited 56 artists from 22 countries for a curated group exhibition at the Kyrgyz National Museum of Fine Arts in Bishkek, Kyrgyzstan (27.11. to 15.12.2019). The exhibition is dedicated to 17 female migrants killed in Moscow warehouse fire three year ago.
However, the organisers are being threatened, receive hate speech and calls to violence from conservative nationalist “patriots” in the country. As consequence, Mira Djangaracheva, (former) Director of the Kyrgyz National Museum of Fine Arts resigned from her post to protect the Museum and the exhibition.
When, if not now, should we stand in solidarity beyond borders! We support Kyrgyz sisters, we support brave Feminnale organisers and feminist artists! Art is the conscience of humanity. No to censorship in art! No to patriarchal ignorance! No to nationalist hate speech against female artists!
Solidarity, sisterhood, feminnale!
Petition to sign / petycja do podpisania (set up by / założona przez Women’s forum Kurak): https://www.change.org/ >>>
bishkek-animation
Press about the Feminnale:

“Kyrgyzstan launched its first ‘Feminnale’ for feminist art. Then the censors arrived”

Text: Erica X Eisen| 11 December 2019 >>>

Leave a Reply