Czy osoba, która kieruje się własnym światopoglądem, a nie wiedzą naukową i prawem, może prawidłowo i skutecznie wykonywać powierzone jej zadania publiczne, dbając o dobro pacjentek? Czy lekarz, który w przeszłości świetnie zarabiał na przeprowadzaniu aborcji, a teraz arbitralnie i bezprawnie ich odmawia oraz chce karać nawet taksówkarzy za dowożenie kobiety na legalny zabieg, może być uznawany za autorytet medyczny? Federacja i 61 organizacji z Wielka Koalicja za Równością i Wyborempopierają apel Stowarzyszenie na rzecz Polityki Zdrowotnej Opartej na Nauce oraz wzywają Wojewodę Świętokrzyską Panią Agatę Wojtyszek do odwołania prof. Chazana ze stanowiska świętokrzyskiego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa.
Pełna treść: http://federa.org.pl/chazan/
Wspieramy dzisiejsze i jutrzejsze pikiety Stop Chazanowi!

Dziewuchy Dziewuchom Berlin podpisały się pod listem Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. www.federa.org.pl

Leave a Reply