Solidarnie z Francją – przeciwko klauzuli sumienia!

Pod internetową petycją mająca na celu zniesienie klauzuli sumienia dotyczącej aborcji we Francji zebrano ponad 50 000 podpisów. (26.09.2018)

PETYCJA do podpisania: change.org >>>

W połowie września Bertrand de Rochambeau, prezes stowarzyszenia ginekologów Syngof, powiedział, że aborcja to “zabijanie”. “Nie jesteśmy tutaj, aby odbierać życie. Jako lekarz, nikt nie może mnie zmusić do tego, prawo chroni mnie i moje sumienie”- ostatnie uwagi Bertranda de Rochambeau, prezesa Narodowego Związku Ginekologów Położnych (Syngof) wbudziły kontrowersje, które powracają w ostatnich latach. Czy klauzula sumienia dotycząca aborcji uniemożliwia kobietom aborcję na terytoriach już cierpiących na niedobór lekarzy?

Po tych słowach Madeline Da Silva, zastępczyni burmistrza Lilac (Seine-Saint-Denis), utworzyła petycję internetową (change.org) nawołującą do wycofania klauzuli sumienia dla lekarzy, co ma szczególne znaczenie przy dokonywaniu aborcji. Podreśla też, w rozmowie z La Croix, że potrzeba we Francji nowego pokolenia lekarzy, którzy będą potrafili dokonywać zabiegów i nie będą zasłaniali się klauzulą.

We Francji wiele kobiet nie ma dostępu do aborcji, ponieważ lekarze zaczynają odmawiać wykonywania zabiegu powołując się na klauzulę sumienia.
Przykład – w sierpniu tego roku okazało się, że szpital publiczny w Sarthe nie wykonuje już aborcji ponieważ wszyscy trzej zatrudnieni tam ginekolodzy odmawiają wykonywania zabiegu powołując się na klauzulę sumienia.
Ministerstwo zareagowało – sekretarz stanu ds. równouprawnienia płci, Marlene Schiappa, powiedziała, że jest zdenerwowana tym stwierdzeniem, i że jest zdeterminowana, aby promować dostęp do aborcji. Minister zdrowia Agnes Buzyn stwierdziła, że klauzula sumienia nie zostanie co prawda wykreślona, pomimo wcześniejszych prób, ale zostanie przeprowadzona kontrola dostępu do aborcji we Francji.
We Francji kwestie związane z klauzulą sumienia regulują przepisy “Kodeksu zdrowia publicznego”. Prawo do powoływania się na klauzulę sumienia przysługuje w trzech obszarach: przerwania ciąży (i ze względów medycznych), sterylizacji w celach antykoncepcyjnych (podwiązanie jajników i wazektomia), badań na zarodkach i zarodkowych komórkach macierzystych.
Szerzej wolność sumienia lekarza definiuje “Kodeks etyki lekarskiej”, który stanowi, że z wyjątkiem sytuacji nagłych oraz takich, w których odmowa pomocy zaprzeczałaby człowieczeństwu, lekarz ma prawo odmówić świadczenia usługi medycznej z powodów osobistych bądź zawodowych. Nie podejmując albo odstępując od leczenia lekarz winien wskazać choremu inną możliwość uzyskania pomocy lekarskiej. Kodeks zdrowia publicznego nie przewiduje klauzuli sumienia dla farmaceutów.

Francja ma jedno z najbardziej liberalnych praw dotyczących aborcji – tzw. Prawo Veil, na cześć jego twórczyni – Simone Veil.
Zgodnie z ustawą Veil medyczne przerwanie ciąży może zostać przeprowadzone w określonych okolicznościach: gdy taką wolę wyraża kobieta lub gdy lekarze lub eksperci wyrażają zgodę na zabieg, a także gdy nie ma dla niego alternatywy ze względu na uszkodzenia płodu lub zagrożenie życia kobiety – aborcja wskazana ze względów medycznych. Ustawa legalizuje także dobrowolne przerwanie ciąży, które może zostać przeprowadzone dobrowolnie, gdy wolę zabiegu wyraża kobieta, przed upływem 10 tygodnia ciąży.

Liczba aborcji we Francji utrzymuje się na stabilnym choć wysokim poziomie od około piętnastu lat, podczas gdy w innych krajach obserwuje się tendencję spadkową. W 2001 r. wykonano 215 000 zabiegów, a w 2016 r. około 212 000. Liczby te pozostają wysokie i sprawiają, że Francja jest krajem, w którym przeprowadzane jest najwięcej aborcji w Europie.

Dla minister zdrowia, Agnes Buzyn, liczby te dowodzą, że nie ma trudności z dostępem do aborcji na dużą skalę we Francji.

Tekst na podstawie artykułu z La Croix >>>

francja

Leave a Reply