DEKLARACJA BRUKSELSKA

Z okazji Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny gorąco zachęca do podpisywania Deklaracji Brukselskiej. Dziewuchy Berlin już podpisały! Ale liczy się każdy podpis – indywidualne też. Wystarczy pobrać plik, wydrukować, podpisać i zrobić sobie zdjęcie z wydrukiem oraz przesłać do 26 września! na federacja@federa.org.pl.

Deklaracja_Brukselska

Z okazji Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji gorąco zachęcamy do podpisywania Deklaracji Brukselskiej.

Aborcja fundamentalnym prawem kobiet

My,

członkinie i członkowie demokratycznie wybranych rządów i parlamentów,

przedstawicielki i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego,

obywatelki i obywatele,

podkreślamy, że wolność od wymuszonego macierzyństwa jest fundamentalnym prawem człowieka;

podkreślamy prawo kobiety do wyboru i decyzji o kontynuacji/przerwaniu ciąży

Na tej podstawie, w ramach pełnienia swojej roli, zobowiązujemy się:

  • apelować o włączenie zabiegu przerywania ciąży w zakres opieki zdrowotnej, we wszystkich państwach świata;
  • apelować o nieuznawanie aborcji za przestępstwo lub wykroczenie i o odstąpienie od regulacji przerywania ciąży w prawie karnym;
  • apelować o uznanie dostępu do aborcji za element prawa do ochrony zdrowia i o refundację tego zabiegu, także dla osób nieubezpieczonych.
  • apelować o zniesienie prawa do odmowy wykonania aborcji z powodu klauzuli sumienia;
  • żądać penalizacji jakichkolwiek ograniczeń w dostępie do istotnych informacji o przerywaniu ciąży;
  • żądać realizacji programów edukacyjnych na temat związków uczuciowych i seksualnych od najmłodszych lat;
  • odrzucać jakiekolwiek próby przyznania płodowi podmiotowości prawnej;
  • apelować o wprowadzenie wszelkich środków niezbędnych do informowania kobiet i mężczyzn o ich prawach w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, w tym prawa do przerywania ciąży.

 

Wystarczy pobrać plik, wydrukować, podpisać i zrobić sobie zdjęcie z wydrukiem oraz przesłać na federacja@federa.org.pl.

Więcej >>> 

 

Leave a Reply