28 września obchodzimy Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji. W wielu miejscach na świcie tego dnia odbywają się marsze i demonstracje za dostępem do bezpiecznej aborcji. W tym roku dołącza Warszawa! 30 września my też będziemy demonstrować, a w okolicach tego dnia spotkamy się na wielu wydarzeniach towarzyszących. Autorka grafiki Lan Pham.

[English follows]

Aborcja – legalna, bezpieczna, darmowa i przede wszystkim faktycznie dostępna zawsze wtedy, kiedy jest potrzebna, niezależnie od powodu, który towarzyszy osobie w podjęciu decyzji o niekontynuowaniu ciąży. Bez wstydu, bez lęku, bez strachu – z takimi postulatami przejdziemy w Warszawie 30 września świętując Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji.

Dyskusja na temat aborcji toczy się od wielu lat i nic z niej nie wynika, a rzeczywistość jest taka, że każdego dnia wiele z nas przerywa ciąże. To jedna z decyzji, którą podejmujemy lub nie. 30 września z okazji Dnia Bezpiecznej Aborcji (który, obchodzony jest dwa dni wcześniej na całym świecie) spotykamy się w Warszawie na I prawdziwie pro czojsowym marszu. Tego dnia przypomnimy, że aborcja to codzienność, to zabieg medyczny, to fakt z życia.

Pierwszy marsz pro- choice i o aborcji oznacza, że nie było jeszcze takiego, który by wyszedł na ulice PO ABORCJĘ (nie po godnośc, wybór, ciało itp.) i właśnie z tej okazji, w związku ze Światowym Dniem Bezpiecznej Aborcji. Będziemy szły po aborcje tego dnia, tak jak wiele naszych koleżanek na całym świecie. Przyszedł czas na akcje, a nie tylko reakcje.

Wydarzenie organizujemy oddolnie – bez współpracy z partiami politycznymi, firmami itp. Sfinansujemy go ze środków zebranych na benefitach i za pośrednictwem tej zrzutki. Jeśli zatem chcecie i macie taką możliwość – dorzućcie się do składki. W ten sposób pomożecie nam w druku plakatów, przygotowaniu gadżetów i zorganizowaniu nagłośnienia. Dziękujemy —> https://zrzutka.pl/n6jgef

Z okazji Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji planujemy więcej wydarzeń w tygodniu poprzedzającym marsz mi.in dyskusje, happeningi, pokazy filmów. Jesteśmy otwarte na Wasze pomysły, napisz do nas –> aborcyjnydreamteam@gmail.com

*****

Abortion – legal, safe, free of charge and, above all, actually available always when it’s needed, regardless a reason a person might have to decide about not continuing their pregnancy. Without shame or fear – these are the demands around which we will march in Warsaw on the 30th of September, celebrating the International Day for Safe Abortion.

The debate about abortion has been going on for years but nothing comes out of it. The reality is that every day many of use terminate their pregnancies. It’s one of the decisions in our life that we make or not. On the 30th of September on the occasion of the International Day for Safe Abortion. (wis is celebrated two days before worldwide) we will meet in Warsaw for the first truly pro-choice march. On this day we will remind that abortion is our everyday experience, a medical services, a fact about our lives.

First pro-choice and about abortion march means that in Poland there has not been any march that would close the streets FOR ABORTION (not dignity, choice, body, etc.). And because of this occasion, the International Day for Safe Abortion. We will march for abortion on this day, like many of our sisters around the world. It’s time for action, not only reaction.

We also plan more events during the weekend before the march: debates and happenings.

Facebook event >>>

Leave a Reply