Od 15 do 17 lutego w Berlinie, odbędzie się spotkanie dotyczące strajku na 8 marca, wszystkich serdecznie zapraszamy! Osoby chętne do przygotowania strajku też zapraszamy!

(Deutsch und English unten)

+++ Rejestracja pod anmeldung@frauenstreik.org  +++

Jako ogólnokrajowy ruch, od 15.2 do 17.2. spotykamy się ponownie tym razem w Berlinie, żeby porozmawiać, uczyć się od siebie nawzajem i wspólnie zaplanować strajk 8 marca w Berlinie/Niemczech i innych krajach. Spotkanie jest nie tylko dla tych, którzy organizują już feministyczny strajk kobiet, ale także dla tych, którzy chcą się przyłączyć.
Program obejmuje dyskusje z międzynarodowymi gośćmi, warsztaty na temat form strajkowych w różnych obszarach, pracować będziemy nad konkretnymi umiejętnościami i współnymi formami wypowiedzi. Wreszcie, w niedzielę, chcemy razem wyjść na ulice!
Więcej szczegółów na stronie: https://frauenstreik.org/bundesweite-vernetzung/
Piątek, 15 lutego, 18.00 – niedziela, 17 lutego, 14:30
Rosa-Luxemburg-Stiftung, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin (niedaleko Ostbahnhof)
Miejsce jest wolne od barier.
Zarejestrujcie się najszybciej, jak to możliwe, z poniższymi informacjami (czy czegoś potrzebujecie) pod adresem anmeldung@frauenstreik.org:
* Miejsce do spania (bez barier, bez zwierząt, koniecznie z materacem itp.)
* Dzieci, którymi należy się opiekować, ile, w jakim wieku, a jeśli tak, to w jakich godzinach
* Potrzeby tłumaczenia, jeśli tak, który język lub język migowy
* Lub czy możesz zaoferować tłumaczenia (szczególnie dla cis mężczyzn)
Jeśli chcesz wesprzeć nas pomocą i opieką, możesz skontaktować się z nami tutaj: frauenstreik@gmail.com
Czekamy na Ciebie! Bo tylko razem jesteśmy silne!
#FrauenStreik #StrajkKobiet

Dziewuchy Berlin / Komitet Strajku Kobiet* Berlin

+++ Anmeldung unter anmeldung@frauenstreik.org an +++

Liebe Frauen* und Queers,

vom 15.-17.2. wollen wir uns nochmal als bundesweite Bewegung in Berlin treffen, diskutieren, voneinander lernen und uns gemeinsam auf den Streik am 8. März einstimmen. Das Treffen ist dabei nicht nur für diejenigen interessant, die sich bereits zum Frauen*-/feministischen Streik organisieren, sondern auch für diejenigen, die jetzt noch dazustoßen wollen.

Auf dem Programm stehen bisher Podien mit internationalen Gästen, Workshops zu Streikformen in den unterschiedlichen Bereichen, zu konkreten Fähigkeiten und gemeinsamen Ausdrucksformen. Zum Abschluss am Sonntag wollen wir gemeinsam auf die Straße gehen!
Genauere Angaben gibt’s auf der Webseite unter: https://frauenstreik.org/bundesweite-vernetzung/

Freitag, 15.2., 18 Uhr – Sonntag, 17.2., 14:30 Uhr
Rosa-Luxemburg-Stiftung, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin (nahe Ostbahnhof)
Der Veranstaltungsort ist barrierefrei.

Meldet Euch bitte baldmöglichst mit folgenden Infos unter anmeldung@frauenstreik.org an:

* Schlafplatzbedarf (gibt es Specialwünsche für den Schlafplatz, z.B. Barrierefrei, ohne Haustiere, unbedingt mit Matratze usw)
* Kinder, die betreut werden sollen, wie viele, in welchem Alter und ggf. in welchen Zeiträumen
* Übersetzungsbedarf, wenn ja, welche Sprache bzw. Gebärdensprache
* Oder könnt Ihr Übersetzungen anbieten (gilt besonders für cis-Männer)

Wer uns bei Verpflegungs- und Sorgearbeit unterstützen will, kann sich hier melden: frauenstreik@gmail.com

Wir freuen uns schon sehr auf Euch! Denn nur gemeinsam sind wir stark!

***************

+++ Register here anmeldung@frauenstreik.org an +++

Dear Women* and Queers,

From 15 to 17 February we want to meet again in Berlin as a nationwide movement, discuss, learn from each other and get in the mood for the strike on 8 March. The meeting will not only be interesting for those who are already organizing a women’s*/feminist strike, but also for those who want to join now.

The programme so far includes panel discussions with international guests, workshops on different ways to strike in the various fields, on concrete skills and common forms of expression. At the end on Sunday we want to take to the streets together!
More detailed information on the website: https://frauenstreik.org/bundesweite-vernetzung/

Friday, 15.2., 18:00 – Sunday, 17.2., 14:30
Rosa Luxemburg Foundation, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin (near Ostbahnhof station)
The venue is barrier-free.

Please register as soon as possible at anmeldung@frauenstreik.org with the following information:

* Sleeping place requirements (are there special requests for the sleeping place, e.g. barrier-free, without pets, absolutely with mattress etc.)
* Children who are to be cared for, how many, at what age and, if applicable, in what periods of time
* Need for translation, if yes, which language (spoken or sign language)
* Or can you offer translations? (we’re looking especially for cis-men)

We are looking forward to seeing you! Because only together we are strong!

Leave a Reply