Serdecznie zapraszamy na Festiwal Labirynt i wernisaż!
20 Lat Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT
18-20.10.2019
Start 15:15 Słubicki Miejski Ośrodek Kultury (ul. 1 Maja 1; 69-100 Słubice)

(Deutsch unten, o festiwalu poniżej)
Wernisaż: Piątek, 18.10.2019, godzina 18.00.
Da Capo al Fine
Longina Poterek-Krenz i Anna Krenz
“Nieuleczalnie Żywa” poznańskiej artystki, Longiny Poterek-Krenz (1946-2019) to 9 wyszywanych techniką aplikacji prześcieradel prezentujących wizerunek kobiety w 9 fazach rozwoju życia. Od młodej i zielonej dziewczyny, która dojrzewa i odkrywa w sobie kobietę, i swoją własną nieuleczalnie żywą naturę, przez zakochaną, aż ku kobiecie dającej życie – matce. Dziewięć etapów, jak dziewięć miesięcy ciąży, to pochwała kobiecości i nie/zmiennej natury. Świadome użycie prześcieradła, dla każdego najbardziej intymnego materiału, a jednocześnie historia, z którą identyfikować by się mogła prawie każda dziewczyna, nadaje pracy żywotności i uniwersalności.
Praca powstała w 1988 roku i podczas premierowej wystawy z poznańskiej Galerii Arsenał, artystka uzupełniła projekt elementem stworzonym przez jej córkę, Annę Krenz (ur. 1976) – była to lalka uszyta wtedy przez 12 letnią Annę.
Trzydzieści lat później, prace są znów zestawione – tym razem jednak prace Anny to transparenty tworzone i używane na protestach polskich aktywistek w Berlinie dotyczących praw kobiet. Transparenty na koronkach i firanach, materiałach kobiecych, zasłaniającch intymność, ale i ukazujących świat przez pryzmat kobiet. Jedyny kolor jaki się pojawia to czerwień, symbolizujący krew ale i w zestawieniu z bielą tworzy polską flagę.
Pomimo różnic pokoleniowych, różnic w podejściu do życia, sposobach myślenia, różnic w charakterach ale i technikach wyrazu artystycznego, matka i córka tworzą dialog – przed 30 laty i dziś. Obie mówią o kobietach, ale w zupełnie inny sposób. Prace matki są uniwersalne, uspokojone w formie i odnoszą się do wewnętrznej siły kobiety. Prace córki, tworzone obecnie z zupełnie innych potrzeb, są reakcją i zapisem chwili polityczno-społecznej, a także głosem w walce o podstawowe prawa kobiet.

Vernissage: Freitag, den 18.10.2019, 18.00 Uhr
Da Capo al Fine
Longina Poterek-Krenz und Anna Krenz
“Incurably Alive” der Künstlerin Longina Poterek-Krenz (1946-2019) aus Poznań besteht aus neun Bettlacken, die mit der Applikationstechnik bestickt sind, die das Bild einer Frau in neun Phasen der Lebensentwicklung darstellen. Von einem jungen und „grünen“ Mädchen, das in sich selbst reift und entdeckt, eine Frau und ihre eigene unheilbar lebendige Natur, durch eine verliebte Frau, bis hin zu einer Frau, die Leben gibt – eine Mutter. Neun Phasen, wie die neun Monate der Schwangerschaft, sind ein Lob für Weiblichkeit und un/veränderliche Natur. Die bewusste Verwendung eines Bettlackes, für jedes intimste Material und gleichzeitig eine Geschichte, mit der sich fast jedes Mädchen identifizieren konnte, verleiht der Arbeit Vitalität und Universalität.
Das Werk entstand 1988 und wurde während der Premierenausstellung in der Arsenal Galerie in Poznań von der Künstlerin um ein Element ihrer Tochter Anna Krenz (geb. 1976) ergänzt – eine Puppe der 12-jährigen Anna.
Dreißig Jahre später werden die Werke wieder einander gegenübergestellt, aber diesmal sind Annas Werke Banner, die von polnischen Aktivistinnen in Berlin bei Protesten für die Frauenrechte entworfen und verwendet werden. Banner auf Spitzen und Vorhängen, Damenmaterialien, die die Intimität verbergen, aber auch die Welt durch das Prisma der Frauen zeigen. Die einzige Farbe, die erscheint, ist Rot, das Blut symbolisiert, aber auch in Kombination mit Weiß bildet es die polnische Flagge.
Trotz Generationsunterschieden, unterschiedlicher Lebenseinstellung, Denkweisen, unterschiedlicher Charaktere und Techniken des künstlerischen Ausdrucks schaffen Mutter und Tochter einen Dialog – vor 30 Jahren und heute. Sie sprechen beide über Frauen, aber auf eine ganz andere Weise. Die Werke der Mutter sind universell, ruhig in der Form und beziehen sich auf die innere Kraft einer Frau. Die Werke der Tochter, die aus völlig unterschiedlichen Bedürfnissen entstanden sind, sind eine Reaktion und Aufzeichnung eines politischen und sozialen Moments sowie eine Stimme im Kampf für die Grundrechte der Frauen.

—– Labirynt —-
Zapraszamy na 20 jubileuszową edycję Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT.
Przez 3 festiwalowe dni zobaczymy blisko 40 wystaw, 3 performance, odbędą się wykłady i projekcje filmów artystycznych. Wysłuchamy koncertu. Zobaczymy realizację artystów z wielu stron świata.

Festiwal opiera się na trzydniowym cyklu wydarzeń od piątku do niedzieli, na który składają się wystawy, pokazy, seminaria, wykłady i spotkania z dziesiątkami artystów w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą. Znaleźć tu można dzieła sztuki z zakresu fotografii i multimediów, ale również instalacje, grafiki i techniki własne. Swoje prace zaprezentują autorzy z Polski, Niemiec, Czech, Włoch, Rumunii, Słowacji, USA, Japonii i innych krajów.
Organizatorem po stronie niemieckiej jest stowarzyszenie non-profit Slubfurt e.V., a po stronie polskiej niekomercyjna „Galeria Okno“, która mieści się w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury SMOK.

Więcej informacji, program z miejscami wystawienniczymi znajduje się na stronie www: slubice.labirynt.eu

DSC_8111DSC_8082DSC_8083DSC_8078DSC_8098DSC_8104DSC_8090

Leave a Reply