9.5.2019

DE | Cities for Europa | Europa-Woche im SprachCafé
https://www.citiesforeurope.eu/de/sprachcaf%C3%A9-polnisch-ev

– kulturelle Vielfalt & Mehrsprachigkeit: Projekte zum Anfassen, Projekte im Gespräch.

Zu Gast:

– AGATA KOCH –
Autorin des Blogs zu Zwei- und Mehrsprachigkeit, Vielfalt in Pankow, Interkulturalität in Berlin: http://sprachcafe-polnisch.org/pl/blog/,
Germanistin, Sprachdozentin, Übersetzerin sowie Initiatorin und Koordinatorin des SprachCafés Polnisch als Modellkonzeptes lokaler sozialer Initiativen: www.sprachcafe-polnisch.org.

– URSZULA BERTIN –

Nach der Wahl in Polen 2015 schloß sie sich Dziewuchy Berlin an und wenig später der Bürger*innenbewegung Pulse of Europe. Ihr Anliegen ist ein direkter Austausch mit Menschen mit anderem Standpunkt und interkultureller Austausch.
Pulse of Europe ist eine Bürgerbewegung, die keine parteipolitischen Ziele verfolgt, keiner Interessengruppe verbunden und überkonfessionell ist.
Vielfalt ist gut und die europäische Idee kann auf ganz unterschiedliche Weise realisiert werden.

MODERATION: Bartek Giziński

Bereits ab 17.15 wird unser regelmäßige Sprachangebot für Schulkinder, dieses Mal mit dem Thema Europa realisiert, seiner kulturellen Vielfalt und Mehrsprachigkeit.

Im Rahmen von Gelebte Mehrsprachigkeit.
Zapraszamy!

– – –
PL | Cities for Europa | Tydzień Europy w Kafejce
https://www.citiesforeurope.eu/de/sprachcaf%C3%A9-polnisch-ev
– wielorodność kulturowa & wielojęzyczność: projekty w zasięgu dłoni, projekty tematem rozmowy.

Gośćmi są:

– AGATA KOCH –
autorka blogs na temat dwu- i wielojezyczności, wielrodności dzielnicy Pankow, międzykulturowości Berlina: http://sprachcafe-polnisch.org/pl/blog/,
germanistka, lektorka jezyków, tłumaczka
jak i również inicjatorka i koordynatorka Polskiej Kafejki Językowej jako modelowej koncepcji lokalnych inicjatyw społecznych: www.sprachcafe-polnisch.org

– URSZULA BERTIN –
Po wyborach 2015 dołączyła do „Dziewuchy Berlin“,
a niewiele pózniej do ruchu obywatelskiego „Pulse of Europe“. Życzy sobie bezpośredniej wymiany z ludźmi reprezentujących odmienne punkty widzenia, angażuje się w projekty międzykulturowe.
Pulse of Europe jest ruchem obywatelskim, który nie ma celów politycznych realizowanych przez partie, nie jest związany z żadną grupą zainteresowań ani wyznań.
Zróżnicowanie to dobra rzecz, a ideę Europy da się realizować na wiele sposobów.

MODERACJA: Bartek Giziński

Spotkanie realizowane w ramach „Wielojęzyczność na co dzień”

Już od 17.15 odbywał się będzie program dla dzieci w wieku szkolnym, zabawowo tematyzujący zagadnienia Europy, jej wielojęzyczności i wielokulturowości.

Serdecznie Was zapraszamy!

#EuropaWoche #TydzienEuropy #UrszulaBertin #AgataKoch #PulseOfEurope #GelebteMehrsprachigkeit #WielojezycznoscNaCoDzien
SprachCafé Polnisch e.V. – Polska Kafejka Językowa
Schulzestr. 1, 13187 Pankow, Berlin, Germany
Hosted by SprachCafé Polnisch e.V. – Polska Kafejka Językowa

Facebook event >> 

Leave a Reply