Aktionstag für sexuelle Selbstbestimmung. Ca. 1000 Menschen haben demonstriert!
Dzień Akcji związanych z seksualnym samostanowieniem. Około 1000 osób demonstrowało z nami!

Akcję organizował Bündnis für sexsuelle Selbstbestimmung, którego jesteśmy częścią.

Pressemitteilung von BfsS:

“Am 21.September 2019 findet in Berlin-Mitte erneut ein so genannter „Marsch für das Leben“ statt. Christlich-fundamentalistische, konservative sowie rechtsnationale Gegner*innen des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung fordern dort das totale Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen. In den Parlamenten sind sie vertreten durch die rechtspopulistische AfD und die christlich-konservative CDU/CSU. Die Anti-Choice Bewegung ist gut vernetzt und agiert in Deutschland, Europa und gegenwärtig besonders aktiv in den USA. Neben einem totalen Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen hetzen sie gegen nicht heterosexuelle Paare oder Familien und die Vielfalt geschlechtlicher Identitäten.

Diese Menschen wollen uns allen das Recht auf Selbstbestimmung über unseren Körper und unser Leben absprechen. Das nehmen wir nicht hin! Wir dürfen ihnen nicht die Straßen Berlins überlassen!

Unter dem Motto „Leben und lieben ohne Bevormundung“ veranstalten wir einen Aktionstag für sexuelle Selbstbestimmung. Der Aktionstag wird der Auftakt für eine bundesweite Aktionswoche für sexuelle Selbstbestimmung sein, die am 28. September zum Internationalen Tag für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen bundesweit endet.”

“21 września 2019 r. w Berlinie-Mitte odbędzie się kolejny tzw. marsz “za życiem”. Chrześcijańscy fundamentaliści, konserwatywni i prawicowi nacjonalistyczni przeciwnicy prawa do samostanowienia seksualnego domagają się całkowitego zakazu aborcji. W parlamentach reprezentowane są oni przez prawicowych populistów partii AfD i chrześcijańsko-konserwatywnej koalicji CDU/CSU. Ruch antyaborcyjny jest dobrze zorganizowany i aktywnie działa w Niemczech, w Europie, a szczególnie w USA. Poza całkowitym zakazem aborcji, ruchy te agitują przeciwko parom lub rodzinom nieheteroseksualnym oraz różnorodności tożsamości płciowych.

Ci ludzie chcą pozbawić nas wszystkich prawa do samostanowienia, decydowania o naszych ciałach, naszym życiu. Nie akceptujemy tego! Nie wolno nam zostawiać im ulic Berlina!

Pod hasłem “Żyj i kochaj bez paternalizmu” organizujemy dzień działania na rzecz samostanowienia seksualnego. Dzień akcji będzie wstępem do ogólnopolskiego tygodnia działań na rzecz samostanowienia seksualnego, który kończy się 28 września Międzynarodowym Dniem Dekryminalizacji Aborcji z różnymi wydarzeniami i działaniami w całym kraju.”

Demo: Samstag/Sobota 21. September/września 2019

#freesafelegal #mojecialomojwybor #wegmit219a #wegmit218

Demo 21 września na zdjęciach (foto: Alicja Flisak / Dziewuchy Berlin/BfsS). Zdjęcie w nagłówku: BfsS.

70389370_2569677609757132_7731989517137084416_n70438824_2569678319757061_1440154928654843904_n70470816_2569677939757099_7637900372958248960_n70476559_2569678219757071_6027687399629258752_n70536271_2569676673090559_1860149824796491776_n70596764_2569676936423866_5880877145344966656_n70639117_2569678043090422_3491175647001182208_n70679346_2569677213090505_9109860041246113792_n70819113_2569676099757283_2459480573576478720_n70848366_2569676043090622_7557029222561087488_n70876071_2569676409757252_6871162136966463488_n71032687_2569678139757079_8268030254908440576_n71151618_2569675959757297_2043560244189069312_n71296997_2569676326423927_3002865013934260224_n-171296997_2569676326423927_3002865013934260224_n71386033_2569677856423774_1457923049444605952_n71702166_2569676203090606_1023551407409594368_n

 

Leave a Reply