Czesc, w imieniu Cioci Basi dziękujemy wam za przyjście na dzisiejszy protest!

Jako organizacja aktywistek, które od lat pomaga osoba żyjącym w Polsce uzyskac dostęp do legalnej i bezpiecznej aborcji na terenie Niemiec, jesteśmy oburzone średniowieczną decyzja wydana w czwartek przez Trybunał Konstytucyjny. Zabronienie przerwania ciąży z przyczyn embriopatologicznych oznacza de facto calkowity zakaz aborcji, robiąc z Polski jeden z najbardziej represyjnych krajów na naszym kontynencie. Politycy będący na służbie kościoła katolickiego – a nie społeczenstwa -zadecydowali się odebrać godność wszystkim osobą posiadającym macice, skazując nas na cierpienie i odbierając nam glos. Już teraz zwracają się do nas osoby znajdujące się w ciążach z płodem, który nie ma szansy na przeżycie poza macica: teraz będzie ich jeszcze więcej. Decyzja Trybunału jest nie do zaakceptowania i nie mamy zamiaru jej akceptować.

Nie zgadzamy się na oddanie życia dla polityków prawicowych, którzy widza w nas jedynie inkubatory. Nie zgadzamy się na to, że nasze siostry i przyjaciółki są zmuszane do porodu, tylko po to, żeby po dziewięciu miesiącach trzymać w rękach martwe dziecko. Nie zgadzamy się na piekło kobiet, które nam budujecie, i nie pozwolimy na to, żebyście nam odebrali wolność nad własnym ciałem.

Jeszcze tego nie rozumiecie, ale my jesteśmy silniejsze od waszej nienawiści. Nie odbierzecie nam prawa wyboru. Ciocia Basia jest i będzie, i osoby, które chcą przerwać ciąże, z jakichkolwiek powodów, mogą liczyć na nasze wsparcie. Jesteśmy tu dla was-i zawsze będziemy.

— DE —

Hallo, im Namen von Ciocia Basia möchten wir uns bei euch bedanken, dass ihr heute zum Protest gekommen seid!

Als eine aktivistische Organisation, die seit Jahren in Polen lebenden Menschen hilft, Zugang zu legaler und sicherer Abtreibung in Deutschland zu bekommen, sind wir empört über das mittelalterliche Urteil des Verfassungsgerichts vom Donnerstag. Das Verbot der Abtreibung aus embryopathologischen Gründen bedeutet de facto ein vollständiges Abtreibungsverbot, was Polen zu einem der repressivsten Länder unseres Kontinents macht.  Politiker, die der katholischen Kirche – nicht den Bürgern – dienen, haben beschlossen, allen Menschen mit

Gebärmutter ihre Würde zu nehmen, uns zum Leiden zu verurteilen und uns unsere Stimme zu nehmen. Wir werden bereits von Menschen aufgesucht, die mit einem Embryo schwanger sind, das außerhalb der Gebärmutter keine Überlebenschance hat: jetzt werden es noch mehr sein. Die Entscheidung des Gerichts ist inakzeptabel und wir haben nicht die Absicht, sie zu akzeptieren.

Wir sind nicht damit einverstanden, unser Leben für rechte Politiker zu opfern, die uns einzig und allein als Inkubatoren sehen. Wir sind nicht damit einverstanden, dass unsere Schwestern und Freundinnen zur Geburt gezwungen werden, nur um nach neun Monaten ein totes Kind in ihren Händen zu halten. Wir sind nicht einverstanden mit der Hölle, die ihr uns erschafft und wir lassen nicht zu, dass ihr uns unsere Freiheit über unseren eigenen Körper wegnehmt.

Noch versteht ihr es nicht, aber wir sind stärker als euer Hass!

Ihr werdet uns unser Recht auf Entscheidung nicht wegnehmen.

Ciocia Basia ist hier und wird hier bleiben, und diejenigen, die sich dazu entscheiden, ihre Schwangerschaft abzubrechen – aus welchem Grund auch immer – können auf unsere Unterstützung zählen. Wir sind für euch da, und werden es immer sein!

https://www.gofundme.com/f/support-ciocia-basia

Leave a Reply