Unsere diesjährige sehr erfolgreiche bundesweite Kampagne „150 Jahre Widerstand gegen § 218 StGB -sind genug!“ nähert sind langsam dem Ende.
Wir planen für Freitag, den 12.11. 21 ab 13.00Uhr auf dem Platz der Republik in Berlin eine ca. einstündige öffentliche und medienwirksame Übergabe unserer zivilgesellschaftlichen Forderungen der Kampagne (Petitionen und Aufruf unterzeichnende Organisationen) an die Parteivorsitzenden der demokratisch verfassten Parteien des neuen Bundestages als Kampagnenabschluss.
Mehr Infos auf https://wegmit218.de/
Bitte Abstand von 1,5m halten und medizinische (oder FFP) Maske tragen.

PL

Tegoroczna, bardzo udana ogólnokrajowa akcja “150 lat oporu przeciwko § 218 StGB – wystarczy!” powoli dobiega końca.
W piątek 12.11.21 od godz. 13.00 na Placu Republiki w Berlinie planujemy publiczne i medialne przekazanie naszych – społeczeństwa obywatelskiego – postulatów  (petycji i apelu podpisanego przez różne organizacje) liderkom i liderom demokratycznie ukonstytuowanych partii nowego Bundestagu jako podsumowanie kampanii.
Więcej informacji na stronie https://wegmit218.de/

Solidarnie z kobietami* w Niemczech!
Precz z paragrafem 218! Żadnych kompromisów!
Niemieckie prawo aborcyjne wygląda na liberalne, jednak jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Aborcja regulowana jest paragrafem 218 w kodeksie karnym, który powstał 150 lat temu. I tyle samo trwa walka o jego zniesienie.
Paragraf 218 kodeksu karnego zabrania aborcji, pod karą więzienia, jednak paragraf 218a opisuje wyjątki, kiedy można dokonać aborcji bez kary – są to wskazania medyczne (kiedy ciąża zagraża zdrowiu psychicznemu i fizycznemu osoby w ciąży), kryminologiczne (kiedy ciąża jest wynikiem przestępstwa) lub kiedy odbędą się konsultacje w jednej z oficjalnych poradni, która wyda zaświadczenie / skierowanie na zabieg i musi to nastąpić trzy dni przed zabiegiem. W tym przypadku ciąża nie może przekraczać 12 tygodni i musi być przeprowadzona przez lekarkę / lekarza.
Historia legislacji dotyczącej aborcji w Polsce i Niemczech jest częściowo wspólna (czas zaborów, okupacji) częściowo podobna (“kompromisy”) i dotyczy również Polek współcześnie, które przyjeżdżają do Niemiec usunąć ciążę. W Polsce przeprowadzenie aborcji farmakologicznej przez osoby w ciąży w domu nie jest karalne, w Niemczech tak.
Po 150 latach należy już zmienić prawo i wykreślić ten paragraf z kodeksu karnego. Aborcja nie jest konfliktem, nie jest przestępstwem, aborcja jest zabiegiem, jest decyzją osoby będącej w niechcianej ciąży.
*Pisząc kobiety mamy na myśli KLINT: kobiety; lesbijki, osoby inter; osoby niebinarne; osoby trans.
Żądamy:
> Zmiany prawa i usunięcia paragrafów 218 i 219a z kodeksu karnego!
> Legalnej, darmowej i bezpiecznej aborcji w Niemczech!
> Dostępu do pełnej i uczciwej informacji na temat zabiegów aborcji w Niemczech!
> Wsparcia edukacji medycznej w dziedzinie przerywania ciąży!
> Prawa do samostanowienia!
W piątek 12.11.2021 r. Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung w ramach kampanii “150 lat wystarczy – precz z 218” przekazało reprezentantkom partii Ricarda Lang (die Grüne), Derya Türk-Nachbaur (SPD), Heidi Reichinnek (die Linke) petycję podpisaną przez 172 organizacje (w tym Dziewuchy Berlin i Polonijna Rada Kobiet+) i około 100 000 osób.
Na apel nie odpowiedziały partie CDU i FDP.
Oba paragrafy regulujące dostęp do aborcji w Niemczech – 218 i 219a – powinny być wykreślone z niemieckiego kodeksu karnego. Aborcja nie powinna być traktowana jako akt kryminalny (z odstępstwami). Lekarze powinni mieć prawo do informowania o swojej praktyce i zakresie świadczonych zabiegów bez narażania się na kary finansowe.
Prawo aborcyjne w Niemczech dotyczy nas bezpośrednio. I walczymy wspólnie z siostrami* z Niemiec, solidarnie, o dostęp do aborcji, dekryminalizację aborcji, o uczciwą informację, edukację lekarek i lekarzy.
Fotos: (c) Craig Stennett

Programmablauf / Program:

13.00 Uhr: Begrüßung und Eröffnung/ Otwarcie i powitanie
13:10 Uhr: Forderungen zum SAB / postulaty (Doctors for Choice,  Medical Students for Choice)
13:20 Uhr: 150 Jahre Schwangerschaftsabbruch im StGB sind genug, was benötigen ungewollt Schwangere und Ärzt*innen anstelle von
Strafandrohungen (Profamilia Bundesverband) / 150 lat aborcji w Kodeksie Karnym już wystarczy, czyli czego, zamiast gróźb i kar, potrzebują osoby w niechcianej ciąży oraz lekarki i lekarze (Profamilia Bundesverband)
13:25 Uhr: Ziel und Ergebnis der Petition „Streichung des Paragrafen 218 als Straftat und rechtliche Regelungen außerhalb des Strafgesetz- buches!“ sowie des Kampagnenaufrufs „Schwangerschaftsabbruch raus aus dem Strafgesetz“ mit Übergabe / Cel i wyniki petycji “Wykreślenie paragrafu 218 jako przestępstwa i regulacji prawnych poza kodeksem karnym!” oraz apelu kampanii “Aborcja poza kodeksem karnym” z przekazaniem ich polityczkom i politykom.
13:35 Uhr: Was wird mit den Forderungen jetzt geschehen, welche Perspektive gibt zur Thematik es in den nächsten 4 Jahren? Antworten der Parteien / Co dalej z postulatami? Jakie są plany w tym temacie na następne 4 lata? Partie odpowiadają.
14:00 Uhr Abschließende Wort und Beendigung der Veranstaltung / Zakończenie i pożegnanie.
Nochmal zum Unterschreiben / Raz jeszcze link do podpisania:

Petition: Weg mit § 218: Abtreibung nicht länger im Strafgesetzbuch regeln! (change org) >>>

#WegMit218 #WegMit219a

Orga: Bündnis für sexuelle Selbstbestimmungmedica mondiale e. V. and Dziewuchy Berlin