Dziewuchy Berlin na demo:
“Wir leben Widerstand! Für ein Ende der Gewalt gegen Frauen*” / Dość! Stawiamy opór! – Protest na rzecz zaprzestania przemocy wobec kobiet*”
16.11.2019 | Hermannplatz, BerlinFacebook Event >>>

(Wersja polska poniżej)

Kapitalismus, Kirche, Rechte – Ihr habt Blut an euren Händen!

Die Nationalisten und Rechtsextreme in der Welt, so auch in Polen, setzen sich dafür ein, die Rechte der Frauen systematisch und radikal einzuschränken. Im rechten Spektrum gibt es eine große Zustimmung für Gewalt gegen Frauen in öffentlichen, privaten, politischen, sozialen und virtuellen Räumen. Der Kampf um die traditionelle, heteronormative Familie und gegen den so genannten ‚Genderwahn‘ ist zum Symbol des Kampfes für die ganze polnische Nation geworden und hat seinen Höhepunkt in der Lebensschützerbewegung.

In Polen wirkt sich diese Bewegung, unterstützt von der Kirche und Regierung, auf Politik, Bildung und den Alltag aus. Der Zugang zu legalen und sicheren SAB ist sehr begrenzt. Laut Statistik werden offiziell nur 1000 SABs jährlich durchgeführt aber in Wirklichkeit sind es 150.000 pro Jahr.
Kriminalisierung der Abtreibung entmenschlicht Schwangere Personen.  Die Opfer des grausam Abtreibungsverbotes sind ungewollt schwangere, die:
– keine  finanzielle Mittel besitzen
– keinen Zugang zu zuverlässigen Informationen
– oder zur Sexualerziehung
– oder  zu Verhütungsmitteln haben
– oder aus Angst vor Ausgrenzung sozialem Druck ausgesetzt sind

Wir sagen: Die Rechten haben Blut auf den Händen!
Blut, Blut, Blut auf Euren Händen! 

Katarina stammt aus einer armen Familie mit vielen Problemen. Priester Roman nutzte ihre Situation und die Naivität ihrer Eltern: Als sie 13 Jahre alt war, sperrte er sie zwei Jahre lang ein, misshandelte sie, vergewaltigte, verhungerte und belästigte sie. Erst Jahre später wurde er zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt, und das Gericht sprach Katarina einen Schadensersatz und eine lebenslange Rente zu. Natürlich wird nichts, absolut nichts, ihre Gesundheit, ihr Leben und ihre verlorenen Kindheit wiedergeben.
Die Kirche will aber die Verantwortung nicht übernehmen und will keine Entschädigung zahlen.
Katharina ist nicht das einzige Opfer der schmutzigen Pfoten von Priestern, die mit ihrer ungestraften Haltung schwere Verbrechen begehen und diese mit Gottes Erlaubnis rechtfertigen.
Fast keiner der Täter wird ordnungsgemäß oder überhaupt bestraft.
Institutionelle Gewalt im Namen Gottes muss sofort beendet werden und die Täter müssen bestraft werden!

[Reference: #MuremZaKasią Action >>> ]

Die Kirche hat Blut an den Händen!
Blut, Blut, Blut auf Euren Händen! 

Sie hieß Ilona. Sie hat Selbstmord begangen. Sie hat sich erhängt.
Das Großunternehmen Amica – ein polnischer Hersteller von Haushaltsgeräten – hat Blut an den Händen.
Die Mitarbeiterinnen sprachen über unmenschliche Arbeitsbedingungen, Überstunden, mangelnde Klimaanlage und Zugang zu Wasser sowie Belästigungen seitens des Vorgesetzten. Wenn sich Mitarbeiterinnen vor Belästigung weigerten, wurden sie später absichtlich gedemütigt. Die Arbeiterinnen sagten, dass Männer in höheren Positionen eingestellt sind – und die schlechtesten und schwersten Arbeiten von Frauen geleistet werden. Das Gerichtsverfahren  zum Fall von Ilonas Selbstmord wurde trotz belastender Aussagen und Beweise eingestellt.
Dies ist eines der vielen tragischen Beispiele für die Straflosigkeit von Unternehmen, indem das Profit und Gier von Kapitalisten über die  Menschenwürde und Arbeiterinnenrechte gestellt wird.

Der Kapitalismus hat Blut an den Händen!
Blut, Blut, Blut auf Euren Händen! 

Wir Frauen schaffen das Patriarchat, Nationalismus, Fundamentalismus und Kapitalismus ab! Es ist Zeit für Veränderung! Wir, Frauen sind solidarisch über die Grenzen hinweg! Wir fordern: Stoppt die Gewalt gegen Frauen! Niemals Gewalt!


Kapitalizm, kościół, prawica – macie krew na rękach!

Ruchy nacjonalistyczne i konserwatywne na świecie, a także w Polsce, systematycznie i radykalnie ograniczają prawa kobiet. Prawica daje przyzwolenie na przemoc w przestrzeni publicznej, prywatnej, politycznej, społecznej i wirtualnej. Patriarchat rośnie w potęgę, a wraz z nim przemoc wobec kobiet. Walka o tradycyjną, heteronormatywną rodzinę stała się symbolem walki o cały naród i ma swoje apogeum w ruchu anty-choice.

W Polsce ten ruch, wspierany przez kościół i partię rządzącą, ma wpływ na politykę, edukację i życie społeczne. Dostęp do legalnej i bezpiecznej aborcji jest bardzo ograniczony.  Według statystyk oficjalnie przeprowadza się tylko 1000 zabiegów a w rzeczywistości jest to 150 000 rocznie. Kryminalizacja aborcji dehumanizuje kobiety.

Ofiarami zakazu aborcji sa najczęściej osoby w niechcianej ciąży, które nie mają:

  • środków finansowych
  • dostępu do rzetelnej informacji
  • dostępu do edukacji seksualnej
  • dostępu do środków antykoncepcyjnych
  • podlegają presji społecznej w obawie przed wykluczeniem

Prawica ma krew na rękach!
Krew, krew, krew na waszych rękach!

Katarzyna pochodzi z biednej, problematycznej rodziny. Ksiądz Roman wykorzystał jej sytuację i naiwność rodziców: kiedy miała 13 lat więził ją przez 2 lata, wykorzystywał, gwałcił, głodził i molestował. Dopiero po latach zostal skazany na 8 lat więzienia, a sąd przyznał Katarzynie odszkodowanie w wysokości miliona złotych i dożywotnią rentę. Nic oczywiście, absoulutnie nic, nie zwróci jej zdrowia, życia, straconych lat młodości. Kościół Chce zrzucić z siebie odpowiedzialność i nie chce wypłacić odszkodowania.Katarzyna nie jest jedyną ofiarą brudnych łap księży, którzy wykorzystując swoją bezkarną pozycję dokonują ogromnych przestępstw, uzasadniając je bożym przyzwoleniem. Niemalze żaden ze sprawców w sutannie nie zostaje odpowiednio ukarany lub nie zostaje w ogóle ukarany.

Przemoc instytucjonalna w imię boga musi się natychmiast skończyć, a jej sprawcy musza zostac ukarani!

Kościół ma krew na rękach!
Krew, krew, krew na waszych rękach!

Nazywala sie Ilona. Popełniła samobójstwo. Powiesiła się. Firma Amica – polska firma AGD, ma krew na rękach. Pracownice opowiadały o nieludzkich warunkach pracy, przymusowych nadgodzinach, braku klimatyzacji i dostępu do wody oraz molestowaniu ze strony przełożonego. Gdy pracownice odmawiały napastującemu, były celowo poniżane. Mówiły, że na wyższych pozycjach są sami mężczyźni – a najgorszą pracę wykonują kobiety, które sa przerzucane ze stanowiska na stanowisko. Sprawa dotycząca samobójstwa Ilony Pujanek została umorzona, mimo obciazajacych i zeznań i dowodów.

To jeden z wielu tragicznych przykładów bezkarności korporacji, którą kapitalistyczne rządy stawiają ponad godność człowieka.

Kapitalizm ma krew na rękach!
Krew, krew, krew na waszych rękach!

My, kobiety*, zatrzymamy patriarchat, nacjonalizm, fundamentalizm i kapitalizm! Czas na zmiany! Stańmy razem, solidarnie ponad granicami! Stop Przemocy wobec kobiet!

Niemals Gewalt!

Dziewuchy Berlin

 

Fotos: Hanna Grześkiewicz

75341244_2229625737335770_268488095119179776_n74797336_403411993898534_7356324820998422528_n75184100_553932152087198_3011396163308879872_n75418211_426073014974394_2173221428499841024_n75429366_423069621935000_3248231195565096960_n75513411_418708742373353_5967133643565432832_n

#GlobalScream for an end of the violence against women*
#GlobalnyKrzyk przeciwko przemocy wobec kobiet*
#AufschreiGlobal für ein Ende der Gewalt gegen Frauen*
global scream krenz 1 lila

Leave a Reply