Serdecznie zapraszamy na / Wir laden Alle herzlich ein:

Przystanek Równość na Pol’and’Rock

Piątek/ Freitag den, 2.8.2019, godz./Uhr 17.00-19.00

Siema! Nasze hasło to Miłość! Równość! Tolerancja! W tym roku wybrzmi ponownie na festiwalu Pol’and’Rock a to za sprawą organizujących marsze równości, w tym największe z Warszawy i Poznania w sumie kilkanaście z całej Polski i zagranicy. Przybywajcie! Będzie kolorowo. Spotykamy się w piątek o godzinie 17 w namiocie Feminoteki – ASP strefa 6 namiot nr. 2. Przybywajcie!

Siena! Unser Slogan ist Liebe! Gleichheit! Toleranz! In diesem Jahr wird es dank der Organisatoren von Gleichstellungsmärschen, darunter die größten aus Warschau und Poznań, insgesamt über ein Dutzend aus ganz Polen und dem Ausland wieder beim Pol’and’Rock Festival erklingen. Kommt vorbei! Es wird bunt sein. Wir treffen uns am Freitag um 17.00 Uhr im Feminoteka Zelt – ASP Zone 6, Zelt Nr. 2. Kommt vorbei!

Wydarzenie na Facebooku / Facebook Event >>> 

soli polen przystanek

Leave a Reply