Dziewuchy Berlin zapraszają / laden Euch ein!
(Polska wersja poniżej / English version below)

Networking | Diskussion | Essen |

Was wollen wir für eine Demokratie? Diese Frage ist nicht nur eine europäische Frage, sondern in jetzigen Zeiten eine polnische. Seit der Wahl der Partei Recht und Gerechtigkeit im September 2015 wird die Demokratie in Polen verletzt und darunter leiden vor allem Frauen.
Seit über einem Jahr solidarisieren wir mit Frauen* in Polen und versuchen ihnen zu helfen. Schließlich gelang es uns am 03. Oktober 2016 mit Protesten in ganz Polen und außerhalb – bekannt als Czarny Protest (Schwarzer Protest) – die Versuche, Abtreibung in Polen komplett zu verbieten, zu verhindern. Was ist mittlerweile geschehen? Wie können wir weitermachen?

Wir laden Euch ein, mit uns am 16.06.2018 ab 14:00 bei der Tafel zur Demokratie über Polen und Europa zu diskutieren. Und natürlich informieren wir Euch zu der Situation – mehr Solidarität ist immer gut. Lasst uns für ein europäisches Polen für Pol*innen zusammenkommen und über Möglichkeiten diskutieren. Denn Polens Zivilgesellschaft kämpft und noch ist Polen nicht verloren!

Dziewuchy Dziewuchom Berlin setzten sich mit der Offenen Gesellschaft und Pulse of Europe Berlin auf dem Tempelhofer Feld zusammen. Aufgetischt wird das, was ihr mitbringt.


Jakiej demokracji chcemy? To nie tylko pytanie dotyczące Europy, ale głównie Polski, w obecnej sytuacji politycznej. Po wyborze rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość we wrześniu 2015 roku, demokracja w Polsce jest zagrożona, szczególnie jeśli chodzi o prawa kobiet.
Solidaryzując się z kobietami w Polsce, od ponad roku próbujemy pomóc i wesprzeć je w tej trudnej sytuacji. Sukcesem zakończył się sławny Czarny Protest 3 października 2016, demonstracje odbyły się w wielu miastach Polski i zagranicą, również w Berlinie. Te protesty wpłyneły na decyzję rządu i ustawa antyaborcyjna nie została wprowadzona. Wtedy. Ale jak sprawy mają się dzisiaj? Co się zmieniło? Czy grozi nam kolejna próba zakazu aborcji? (tak!) Co dalej?

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie 16 czewrca 2018 (sobota) o godzinie 14.00 na “Tafel zur Demokratie” (Stół dla Demokracji) by porozmawiać o Polsce i Europie, wyrazić swoją solidarnośc dla polskich kobiet i omówić możliwości działań. Jeszcze Pol(s)ka nie zginęła!

Dziewuchy Dziewuchom Berlin zaproszone zostały przez Pulse of Europe na dyskusję przy wspólnym stole w ramach inicjatywy Offene Gesellschaft na Tempelhofer Feld (byłe lotnisko). Przynieście zakąski!

What kind of democracy do we want? This question is not only a European one, but also a Polish one with regard to the political situation. After the election of the party Right and Justice in September 2015, our democracy has been violated in Poland. And the people that are suffering the most under this are women*.
We have been standing in solidarity with Polish women* for a year now and we have tried to help them. Of course, we had our victory on October 3rd 2016 with protests in Poland and in other countries and cities like Berlin – famous as Czarny Protest (Black Protest). Those protests hindered the government to totally criminalise abortion. But what has happened ever since? How should we continue?

We invite you to discuss with us on 16/06/2018, 14:00 about Poland and Europe at the „Tafel zur Demokratie“. Of course you can get any information about the situation – there is no such thing as too much solidarity. Let us come together for a European Poland for Polish women* and discuss on certain possibilities. Because Poland’s society fights!

Dziewuchy Dziewuchom Berlin are ivited by the Pulse of Europe Berlin to join Offene Gesellschaft at the Tempelhofer Feld. Bring some food and drinks, we will celebrate together!

#dziewuchydziewuchomberlin

2018_06_16_tagderOG

 

Leave a Reply