Wraz z innymi organizacjami i grupami Polonijnymi, Dziewuchy Dziewuchom Berlin podpisały list solidarności, który powstał z inicjatywy DOK (Natasza Quelvennec) >>>

Kochani rodacy!

My, mieszkający na emigracji Polacy, obserwujemy z przerażeniem konstytucyjny zamach stanu dokonywany na oczach całego świata przez obóz rządzący, niezważający na przestrogi Unii Europejskiej, instytucji stojących na straży praw człowieka i międzynarodowych autorytetów prawnych. Kategorycznie sprzeciwiamy się powrotowi totalitaryzmu do naszej ojczyzny. My, którzy wyjechaliśmy do wolnej Europy, stanowczo protestujemy przeciwko bezmyślnemu niszczeniu dorobku i zdobyczy cywilizacyjnych naszego kraju w ciągu ostatnich lat. Przyczyny naszej emigracji są różne. Wspólna jest nasza troska o losy oddalonej fizycznie, ale bliskiej sercu ojczyzny.

Z ogromnym podziwem i szacunkiem obserwujemy Wasze protesty w kraju. Wspieramy Was całym sercem w walce o wolne sądy, ostatni bastion, który chroni nasz kraj przed osunięciem się w otchłań dyktatury. Jesteśmy solidarni z walczącymi w Polsce. Apelujemy do tych, którzy jeszcze się wahają. WZYWAMY DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ TYCH, KTÓRZY WCIĄŻ SĄDZĄ, ŻE POLITYKA TO NIE ICH SPRAWA. Tu już dawno przestało chodzić tylko o politykę. Nakłaniamy do refleksji tych, którzy dalej łudzą się, że opętany zemstą lider partii rządzącej i jego akolici mają na względzie dobro Polaków.

Każdy dzień, w którym nie możemy być z Wami fizycznie jest trudny. Nie. Nie ma nas przed sądami, przed Sejmem, na ulicach miast i miasteczek. Tak. Wspomagamy Was organizując manifestacje poparcia w Londynie, Paryżu, Berlinie, San Francisco, Los Angeles i innych miastach, informując o sytuacji w Polsce media, polityków, organizacje pozarządowe, sąsiadów i przyjaciół na całym świecie, pisząc, tłumacząc i publikując artykuły, listy, apele, zarywamy noce śledząc na ekranach Wasze protesty.

Mimo rozproszenia geograficznego i ograniczonych możliwości spotkania się w rzeczywistości, połączyła nas idea, wiara w demokrację i troska o losy Polski. Obiecujemy, że będziemy trwać przy Was i wspomagać Wasze zaangażowanie tak długo, jak będzie to konieczne.

Jesteśmy sercem z Wami,

członkowie organizacji polonijnych:

Democracy is OK (DOK)

KOD UK

KOD Niemcy

ADDP KOD Francja

Młody KOD Francja

KOD USA Zachód

KOD San Francisco

KOD Szwecja

KOD Norwegia

KOD Kanada

KOD Austria

KOD Irlandia

Dziewuchy Dziewuchom Polonia

Dziewuchy Dziewuchom Francja

Dziewuchy dziewuchom USA

Dziewuchy dziewuchom Berlin

Dziewuchy Dziewuchom Londyn

Forum Kobiet San Francisco

Polish Feminists

Babski Londyn

FARSA

Femini Berlin Polska

Mitte21 Berlin

(Zdjęcie: Wojtek Drozdek)

Leave a Reply