Sztuka spotkania
23-26 czerwca 2022 r., Drezno
Podczas dorocznej konferencji organizowanej przez Dramaturgische Gesellschaft odbyło się wiele spektakli, wykładów i warsztatów. W piątek 24.6.2022 r. podczas interaktywnego wykładu “Sztuka Protestu” (teatr junge generation/ scena prób scena studyjna) Anna Krenz, polska artystka, założycielka i członkini Dziewuchy Berlin, opowiedziała o działalności berlińskiego kolektywu feministycznego i zaprezentowała środki artystyczne, którymi posługuje się w akcjach i demonstracjach w obronie praw kobiet*. Sztuka jest ważną częścią działalności politycznej Dziewuchy, ponieważ, jak twierdzi Krenz, “sztuka jest sumieniem ludzkości”.
W międzyczasie uczestnicy i uczestniczki malowały białe halki czerwoną farbą. Podobnie jak koronkowe sztandary, białe halki pomalowane na czerwono stały się znakiem rozpoznawczym kolektywu już od kilku lat. Kolor czerwony symbolizuje nie tylko krew, ale także biało-czerwoną flagę Polski.

Jeśli mowa o teatrze, polecamy spektakl i wystawę „Schwesterstaat“ (Premiera: 16. czerwca 2022, Frankfurt/Oder) kolektywu RAMPIG, w którym wykorzystano motywy z naszych performance i protestów. www.facebook.com/theatergruppe

Die Kunst der Begegnung
23-26 Juni 2022, Dresden
Die von der Dramaturgischen Gesellschaft organisierte Jahrestagung bot zahlreiche Aufführungen, Vorträge und Workshops. Am Freitag, den 24.6.2022, sprach Anna Krenz, polnische Künstlerin, Gründerin und Mitgliederin von Dziewuchy Berlin, im Rahmen des interaktiven Vortrags “Die Kunst des Protests” (Theater der jungen Generation/Studioprobebühne) über die Aktivitäten des Berliner feministischen Kollektivs und stellte die künstlerischen Mittel vor, die es bei Aktionen und Demonstrationen zur Verteidigung der Frauenrechte* einsetzt. Die Kunst ist ein wichtiger Bestandteil von Dziewuchys politischer Tätigkeit, denn, wie Krenz sagt, “die Kunst ist das Gewissen der Menschlichkeit”.
Währenddessen bemalten die Teilnehmer und Besucher weiße Unterröcke mit roter Farbe. Wie Spitzenbanner sind weiße, rot bemalte Petticoats seit einigen Jahren zum Markenzeichen des Kollektivs geworden. Die Farbe Rot symbolisiert nicht nur Blut, sondern auch die weiß-rote Flagge Polens.

Apropos Theater: Wir empfehlen die Performance und Ausstellung “Schwesterstaat” (Premiere: 16. Juni 2022, Frankfurt/Oder) des Kollektivs RAMPIG, die Motive unserer Performances und Proteste aufgreift. www.moz.de >>>

Fotos / Video: Marzena Zajączkowska

Jahreskonferenz am tjg. Dresden 23.–26.6.22

www.facebook.com/dramaturgischegesellschaft