Baum der Polonia
11.12.2020  12:00
Dorothea Schlegel Platz 18, Berlin
(DE unten)
Zapraszamy na performance podczas uroczystości posadzenia drzewa Polonii., BAUM DER POLONIA, w ramach berlińskiej kampanii sadzenia drzew Stadtbäume für Berlin.
I jam drzewo, które życie więzi,
i w rękach się waszych szamocę –
nie łamcie moich gałęzi:
wszystko to są owoce.
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Komm, wir wollen unter Bäume gehn
Gertrud Kolmar
Man müßte sich zu Baum und Gräsern neigen,
Als ob das immer so gewesen wär.
Man sollte sich nie mehr mit Konferenzen,
Prozenten oder Aktenstaub befassen.
Mascha Kaléko
I wkorzenić się tam, i nareszcie rosnąć wielkim drzewem.
Kazimiera Iłłakowiczówna
Rośnie tu drzewo Słusznego Domysłu
o rozwikłanych wiecznie gałęziach.
Olśniewająco proste drzewo Zrozumienia
przy źródle, co się zwie Ach Więc To Tak.
Wisława Szymborska
Irgendwo auf der Welt steht mein Baum, denn ich weiss, daß jedem Menschen ein Baum zusteht, ebenso eine Grasart und ein bestimmter Vogel.
Sarah Kirsch
„Ja zawsze marzyłam o tym, żeby mieć choć jedno swoje własne drzewo (…)
i tyle ziemi, ile ono korzeniami obejmie!”
Maria Konopnicka, w liście do Elizy Orzeszkowej, 1903.
Historia Polski i Niemiec to historia tysiącletniego sąsiedztwa, wzajemnych oddziaływań i zbrojnych konfliktów. Historię tę pisali i opowiadali mężczyźni ze swojej perspektywy, nie uwzględniając w tej opowieści kobiet. Chcemy to zmienić – również poprzez symboliczne akcje i pamięć o przeszłości kobiet. Czas na historie kobiet i ich popularyzację.
Historia Polski i Niemiec to również historia głęboko zakorzeniona przyjaźni, wspólnej pracy, pokrewieństwa, więzów rodzinnych, historia kultury i sztuki. Ta historia jest i pozostanie żywa.
Polki i Polacy żyjący na emigracji są nieformalnymi ambasadorkami i ambasadorami Polski. Z oddali wspierali i nadal wspierają Ojczyznę, materialnie, ale i niematerialnie – poprzez sztukę i literaturę. Podczas uroczystego zasadzenia Drzewa Polonii, przypomnimy twórczość polskich i niemieckich poetek dwudziestolecia i współczesnych, szczególnie żyjących na emigracji.
Udział w uroczystym zasadzeniu Drzewa Polonii wpisuje się w cykl działań Botschaft der Polinnen* wokół Pomnika Osób Walczących za Naszą i Waszą Wolność (dawniej: Pomnik Polskiego Żołnierza i Niemieckiego Antyfaszysty), projektów upamiętniających kobiety i twórczynie oraz w nurt wieloletnich debat na temat miejsca pamięci o polskich ofiarach nazizmu w Berlinie.
Dziewuchy Berlin / Botschaft der Polinnen*
———–
Organizator: Biuro Polonii & Polska Rada – Związek Krajowy w Berlinie
W programie: przemówienia, sadzenie drzewa, performance grupy Dziewuchy Berlin, kieliszek szampana, wspólne zdjęcie.
Impreza odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego: udział niewielkiej ilości osób, obowiązuje zgłoszenie mailem biurobundeshaus@gmail.com z podaniem imienia nazwiska, organizacji, adresu i telefonu. Osoby niezgłoszone nie mogą wziąć udziału. Proszę przynieść własną maskę. Udział w wydarzeniu oznacza zgodę na fotografowanie, filmowanie i upowszechnianie zdjęć i filmu.
——————— DE ——————-
Freitag, den 12.11.2020 um 12:00 Uhr
Dorothea Schlegel Platz 18, 10117 Berlin
Einladung zu einer Performance während der Zeremonie des Pflanzens des BAUMes DER POLONIA, im Rahmen der Baumpflanzkampagne Stadtbäume für Berlin.
Die Geschichte Polens und Deutschlands ist die Geschichte einer tausend Jahre alten Nachbarschaft, gegenseitiger Interaktionen und bewaffneter Konflikte. Die Geschichte wurde von Männern aus ihrer Perspektive geschrieben und erzählt, ohne Frauen in diese Geschichte einzubeziehen. Wir wollen das ändern – auch durch symbolische Handlungen und die Erinnerung an die Vergangenheit von Frauen. Die Zeit ist gekommen für Frauengeschichten und ihre Popularisierung.
Die Geschichte Polens und Deutschlands ist auch eine Geschichte tief verwurzelte Freundschaften, gemeinsamer Arbeit, Verwandtschaften, familiärer Bindungen, Kultur- und Kunstgeschichte. Diese Geschichte ist und bleibt lebendig.
Im Ausland lebende Polinnen und Polen sind informelle Botschafterinnen und Botschafter Polens. Aus der Ferne unterstützten und unterstützen sie das Mutterland materiell, aber auch immateriell – durch Kunst und Literatur. Während der feierlichen Pflanzung des Baumes der Polonia werden wir an die Arbeit polnischer und deutscher Dichterinnen der 1920er und heutigen Zeit erinnern, insbesondere derjenigen, die im Exil leben.
Die Teilnahme an der feierlichen Pflanzung des Polonia-Baums ist Teil der Reihe der Aktivitäten der Botschaft der Polinnen* rund um das Denkmal für Menschen, die für unsere und Ihre Freiheit kämpfen (früher: Denkmal des polnischen Soldaten und des deutschen Antifaschisten), Projekte zum Gedenken an Frauen und Künstlerinnen und den Trend langjähriger Debatten über die Polnische Gedenkstätte für Opfer des Nationalsozialismus in Berlin.
Veranstalter: Biuro Polonii & Polska Rada – Związek Krajowy w Berlinie
Programm: Reden, Pflanzen des Polonia Baumes, eine Aufführung der Dziewuchy Berlin, ein Glas Champagner, ein gemeinsames Foto.
Die Veranstaltung wird in Übereinstimmung mit dem Hygienesystem durchgeführt: Teilnahme einer kleinen Anzahl von Personen, Registrierung per E-Mail biuroobundeshaus@gmail.com mit Name, Organisation, Adresse und Telefon erforderlich. Nicht angemeldete Personen können nicht teilnehmen. Bitte bringen Sie Ihre eigene Maske mit. Durch die Teilnahme an der Veranstaltung stimmen Sie dem Fotografieren, Filmen und Verbreiten von Fotos und Filmen zu.

Kobiecy Stan Wojenny
13.12.2020 16:00 – 18:00
Memorial to Polish Soldiers and German Anti-Fascists, Berlin
(English below)
Polska chce zaostrzyć już i tak bardzo restrykcyjne prawo zakazując aborcji ze względu na wady płodu. Od ponad miesiąca kobiety, osoby z macicami i mężczyźni protestują w Polsce i za granicą. Akcje protestacyjne odbyły się w 650 miastach, udział w przynajmniej jednym proteście zadeklarowało aż 14% Polek i Polaków.
Ty też możesz okazać swoje wsparcie ! Weź udział w globalnej manifie Solidarity with Polish Women, która odbędzie się w symbolicznym dla Polski dniu – 13 grudnia. W tym dniu, prawie czterdzieści lat temu komunistyczny rząd wprowadził w Polsce stan wojenny, którego celem były represje wymierzone w działaczki i działaczy związku zawodowego Solidarność.
Historia zatoczyła koło. Dzisiaj populistyczny aparat władzy PiS wysyła policję do brutalnej pacyfikacji protestów kobiet i młodzieży. Okaż im solidarność !
Weź udział w manifie! Opublikuj logo manify na swoim profilu FB czy Instagram ! ( logo w różnych formatach możesz pobrać możesz tu: https://drive.google.com/…/1hDhe6m4…/view )
Sfotografuj się z logo manify i zamieść swoje zdjęcie w tym wydarzeniu lub w mediach społecznościowych ! (logo w formacie A4 możesz pobrać tu: https://drive.google.com/…/15lTKKkVXKMUmduipgeyYEteKUZe… )
Albo zrób sobie zdjęcie PPP, czyli Pięść, Piorun, Polka!
Podziel wydarzenie!
ENG
Polish government wants to tighten the already very restrictive law by banning abortion because of foetal defects! For over a month thousands of people in Poland and abroad have been protesting against the tightening of the law. Protests have taken place in 650 cities. At least 14% of the population took part in at least one protest. In the framework of the Global Manifesto of Solidarity you can show your support for Polish women! On 13 December a global strike will take place in Poland. This date has a special meaning for all Polish people. On this day, almost forty years ago, the communist government in Poland imposed martial law with the aim of suppressing the activists of the trade union “Solidarnosc”. This history is now repeating itself. Today, the populist power apparatus of the Law and Justice Party (PiS) sends the police to brutally combat the protests of the Women’s Strike. Show them your solidarity!
Take part in the Global Solidarity Manifesto!
Take a photo of yourself, with the Strike Logo or with the red bolt and fist, with hashtags:
#SolidarityWithPolishWomen #Abortion #Poland #KobiecyStanWojenny #PoloniaDlaPolek