Strajk Kobiet – Pogotowie Strajkowe!

4 listopada Sejm w błyskawicznym tempie, po jednym dniu prac, przyjął rządowy projekt tzw. „ustawy Za Życiem”. Partia rządząca, która po Ogólnopolskim Strajku Kobiet – Czarnym Poniedziałku 3.10.2016 r., kiedy na ulice ponad 200 miast w Polsce i poza jej granicami wyszło prawie 200 tys. osób, musiała zrezygnować z procedowanego i projektowanego całkowitego zakazu aborcji, wraca do niego właśnie przyjętym projektem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aborcja w Polsce jest legalna w trzech przypadkach: 1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety
2. występuje ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu albo nieuleczalna choroby zagrażającej jego życiu
3. ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (kazirodztwo, gwałt).

“Nowy” projekt PiS składa się praktycznie wyłącznie z rozwiązań już istniejących w systemie opieki zdrowotnej lub uregulowanych przepisami dotyczącymi rehabilitacji osób niepełnosprawnych, systemu wsparcia rodziny i pomocy społecznej. W tym zakresie zapisy rozporządzenia z 2002 r. o zasadach techniki prawodawczej, zabraniające powielania przepisów już obowiązujących, zostały w tej ustawie złamane 17 razy. Opisywany jako część „programu wsparcia dla trudnych ciąż” jest w rzeczywistości ukierunkowany wyłącznie na przypadki, w których aborcja jest, przynajmniej teoretycznie, legalna. Propozycja skierowana do polskich kobiet w tym zakresie przez PiS to jednorazowa wypłata 4000 zł za donoszenie ciąży i urodzenie dziecka skazanego na śmierć w męczarniach zaraz po urodzeniu. Jeden z posłów PiS na tę samą kwotę wycenia decyzję kobiety, której ciąża jest wynikiem gwałtu.

Ceny za utrzymanie ciąży zagrażającej życiu kobiety jeszcze nie ustalono, można się jednak domyślać, że będzie ona analogiczna. Dla wszystkich, nie tylko protestujących przeciw kolejnym kłamstwom rządu PiS w jego walce o odebranie polskim kobietom podstawowych praw, ale i dla samych członków partii rządzącej, jest jasne, że projekt nazwany kuriozalnie „Za Życiem” jest częścią programu PiS zmierzającego do wprowadzenia w Polsce całkowitego zakazu aborcji. Do spłacenia rachunków, jakie Kościół Katolicki wystawia tej partii za poparcie jej w zeszłorocznych wyborach, najwyraźniej nie wystarczy zwiększenie Funduszu Kościelnego o kolejne miliony złotych. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Ogólnopolski Strajk Kobiet, bezpartyjny i niezależny ruch społeczny, ogłasza POGOTOWIE STRAJKOWE – przygotowanie do ogólnopolskich protestów.
TEN RZĄD DALEJ NIE POJEDZIE.
Pogotowie Strajkowe: https://www.facebook.com/events/361357617540054/ (aktualizowana lista wydarzeń)
FP Strajku Kobiet: https://www.facebook.com/ogolnopolskistrajkkobiet/?fref=ts
Protest pod biurem PiS we Wrocławiu: https://www.facebook.com/events/105192039962463/
Protest pod biurem PiS w Krakowie: https://www.facebook.com/events/1884828215070633/
Grupa główna Strajku Kobiet: https://www.facebook.com/groups/1600548686912853/?fref=ts

4000_small

Leave a Reply