28.5.2022 | 11.00 | Russiche Botschaft in Berlin 
The BERLIN protest against sexual violence toward women and children in Ukraine, as part of the international action against using rape as a weapon of war.
EVENTS CURRENTLY BEING PLANNED & SCHEDULED WORLDWIDE! FROM AMERICA TO THE EU
On Saturday May 28th, we will honor and commemorate Ukrainian women who have been the victims of brutal rape at the hands of the Russian soldiers who invaded Ukraine on February 24th. This protest originated in Latvia and Estonia by brave women who stood in front of the Russian Embassy, with their hands tied behind their backs, bloodied underwear and legs, and bags over their faces.
Now is your chance to fight for the women of Ukraine who were not strong enough to fight back. Now is your opportunity to give them a voice.
If you want to join us on Saturday May 28th, we ask you to wear and do the following:
1. Wear a black hoodie, jacket, or long sleeve shirt.
2. Hands should be tied behind your back – rope (whatever color), tape, zip ties, ribbon (Russian flag colors); it should be visible. If you are not comfortable tying your wrists, grab your wrist with one hand and keep both hands together behind your back.
3. Wear fair colored/white underwear, short shorts (booty shorts), bicycle shorts, or leggings with red paint on the front and back. Also, add red paint to the front and back of the legs of legs are exposed.
4. Put a cloth “gag” in your mouth. Example: Russian flag colors, white cloth symbolizing peace, etc… In choosing a gag, please make sure that you feel comfortable, can breathe, and communicate if necessary. If you do not wish to show your face for whatever reasons, cover your head with something that you feel comfortable breathing in.
BE THEIR VOICE, BE THEIR FIGHT
On this day we are joined by other protestors across the globe:
UK: London, Edinburg, Lincoln
USA: New York NY, Philadelphia PA, Washington DC, Houston TX, Denver CO, Lafayette IN, Houghton MI, San Francisco CA, Seattle WA), Canada (Ottawa, Edmonton),
Europe: Berlin, Paris, London, Warsaw, Krakow, Poznan, Oslo
Australia (Brisbane).

Facebook event >>>

Event by Polonijna Rada Kobiet and Dziewuchy Berlin

********** PL **********

BERLIN protestuje przeciwko przemocy seksualnej wobec kobiet i dzieci na Ukrainie, w ramach międzynarodowej akcji przeciwko stosowaniu gwałtu jako broni wojennej.
WYDARZENIA PLANOWANE I ZAPLANOWANE NA CAŁYM ŚWIECIE! OD AMERYKI DO EUROPĘ
W sobotę 28 maja będziemy czcić i upamiętniać ukraińskie kobiety, które padły ofiarą brutalnego gwałtu z rąk rosyjskich żołnierzy, którzy 24 lutego wtargnęli do Ukrainy. Protest ten został zapoczątkowany na Łotwie i w Estonii przez odważne kobiety, które stały przed ambasadą rosyjską z rękami związanymi za plecami, z zakrwawioną bielizną i nogami, z workiem na twarzy.
Teraz mamy okazję zawalczyć o kobiety w Ukrainie, które nie miały dość siły, by się bronić. Teraz mamy szansę, by dać im głos.

Jeśli chcecie się do nas przyłączyć w sobotę 28 maja, prosimy Was o założenie i wykonanie następujących czynności:
1. 1. Załóż czarną bluzę z kapturem, kurtkę lub koszulkę z długim rękawem.
2. Ręce powinny być związane za plecami – sznurem (dowolnego koloru), taśmą, opaską zaciskową, wstążką (w kolorach flagi rosyjskiej); powinny być widoczne. Jeśli nie czujesz się komfortowo wiążąc nadgarstki, chwyć je jedną ręką i trzymaj obie ręce razem za plecami.
3. Załóż białą bieliznę w jasnym kolorze, krótkie spodenki (bojówki), spodenki rowerowe lub legginsy z czerwoną farbą z przodu i z tyłu. Pomaluj też czerwoną farbą przód i tył nóg, jeśli są one odsłonięte.
4. Włóż do ust materiałowy “knebel”. Przykład: Kolory flagi rosyjskiej, biała tkanina symbolizująca pokój itp… Wybierając knebel, upewnij się, że czujesz się komfortowo, możesz oddychać i w razie potrzeby komunikować się. Jeśli z jakichś powodów nie chcesz pokazywać twarzy, nakryj głowę czymś, w czym będzie Ci wygodnie oddychać.
BĄDŹ ICH GŁOSEM, BĄDŹ ICH WALKĄ
W tym dniu dołączają do nas inni protestujący na całym świecie:
WIELKA BRYTANIA: Londyn, Edinburg, Lincoln
USA: Nowy Jork NY, Filadelfia PA, Waszyngton DC, Houston TX, Denver CO, Lafayette IN, Houghton MI, San Francisco CA, Seattle WA), Kanada (Ottawa, Edmonton),
Europa: Berlin, Paryż, Londyn, Warszawa, Kraków, Poznań, Oslo
Australia (Brisbane).