Ein weiterer Fall von Tod einer jungen Frau, der eine Abtreibung in Polen verweigert wurde. Agnieszka starb am 25. Januar 2022. Die erschreckende Realität in Polen ist für die Tötung von Frauen verantwortlich. Politik, Religion, die Urteile des Verfassungsgerichts und der Einfluss der ultrakatholischen Organisationen fordern ihren Tribut. Ihr habt Blut an euren Händen!

Wir bringen unsere tiefe Trauer über diesen weiteren unnötigen Tod zum Ausdruck. Wann wird das endlich ein Ende haben? Wir schließen uns dem Appell der Familie von Agnieszka aus Częstochowa an! #AufschreiGlobal #GlobalScream #GlobalnyKrzyk #ElGritoGlobal

Der Appell der Familie von Agnieszka aus Częstochowa:

“Wir fordern Gerechtigkeit und Genugtuung für den Tod unserer verstorbenen Frau, Mutter, Schwester und Freundin.

Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die herrschenden Regierungen Blut an ihren Händen haben. Wieder einmal ist eine schwangere, unschuldige junge Frau, Mutter und Ehefrau gestorben und hat drei Kinder zurückgelassen, deren Mama nie wieder nach Hause kommen wird.

Sie wollte leben, niemand hatte erwartet, dass die Situation so weit eskalieren würde. Wer ist an dieser Stelle das kriminelle Subjekt? Wer ist für diesen Schaden verantwortlich? Das Krankenhaus? Das Verfassungsgericht? Die Abgeordneten, die für das Anti-Abtreibungsgesetz in Polen gestimmt haben?

Agnieszka T. – ist eine 37-jährige Frau aus Częstochowa, die sich im ersten Trimester einer Zwillingsschwangerschaft befand. Am 21. Dezember 2021 wurde sie wegen zunehmender Bauchschmerzen und Erbrechen in die gynäkologische Abteilung des Woiwodschaftskrankenhauses in Częstochowa eingeliefert. Ihre Beschwerden waren zuvor mit der Begründung ignoriert worden, es handele sich einfach um eine Zwillingsschwangerschaft und solche Schmerzen seien berechtigt.

Während ihres Aufenthalts in dem Krankenhaus verschlechterte sich ihr Zustand. Sie kam dort bei vollem Bewusstsein, in guter körperlicher und geistiger Verfassung – mit gynäkologischen Beschwerden an. In Telefongesprächen konnten wir miterleben, wie sich ihr Zustand von Tag zu Tag verschlechterte. Nach Angaben der Ärztin starb am 23. Dezember 2021 das erste ihrer Zwillinge; leider durfte sie den totgeborenen Fötus nicht entfernen, da das polnische Gesetz dies streng verbietet. Sie warteten, bis die Lebensfunktionen des zweiten Zwillings spontan aufhörten. Agnieszka trug das tote Kind weitere 7 Tage im Mutterleib (!!!). Der Tod des zweiten Zwillings trat erst am 29. Dezember 2021 ein. Die nächste verwerfliche Tatsache ist, dass die manuelle Entnahme der Föten nach weiteren 2 Tagen (!!!), nämlich am 31.12.2021, durchgeführt wurde. Während der gesamten Zeit wurden die verwesenden Körper der ungeborenen Söhne in ihr gelassen. Sie vergaßen jedoch nicht, den Priester rechtzeitig zu informieren, damit er auf die Station kommen und die Beerdigung für die Kinder ausrichten konnte (!!!) Agnieszka erkrankte an einer Sepsis, so vermuten wir anhand der Ergebnisse, denn als sie ins Krankenhaus kam, lag der CRP-Wert bei 7, am Tag vor ihrem Tod – bereits bei 157,31mg/l (Norm 5 mg/l), in den vorhandenen Unterlagen ist jedoch nirgends von einer Sepsis die Rede. Ihre Vitalfunktionen verschlechterten sich von Tag zu Tag in einem solchen Ausmaß, dass sie innerhalb weniger Tage sprichwörtlich dahinvegetierte und von der Gynäkologie in die Neurologie verlegt wurde.

Das Krankenhaus erschwerte den Kontakt und die Familie durfte die Krankenakte nicht einsehen, weil Agnieszka keine Vollmacht für ihren Ehemann oder ihre Schwester geschrieben hatte. Leider ließ ihr Zustand, wie auf dem beigefügten Video zu sehen ist, dies nicht zu. Vieles wurde verschwiegen, von medizinischer Seite wurde über den Verdacht des Rinderwahnsinns gesprochen und unterstellt, dass Agnieszkas schlechter Gesundheitszustand auf ihre unzureichende, an rohem Fleisch reiche Ernährung zurückzuführen sei. Um einen der Krankenhausmitarbeiter zu zitieren: Sie hat wahrscheinlich rohes Fleisch gegessen” und gehört nun zu den 3 % der Bevölkerung, die von dieser Krankheit (Creutzfeldt-Jakob-Variante) betroffen sind.

Am 23. Januar kam es zu einem Herzstillstand, bei dem die Wiederbelebung erfolgreich durchgeführt wurde. Am 24. Januar 2022 wies Agnieszkas Zustand auf einen Todeskampf hin. Die meisten Organe hatten aufgehört zu funktionieren. Sie wurde in ein anderes Krankenhaus in Blachownia transportiert, wo sich das medizinische Personal schließlich als professionell genug erwies und bereit war, mit der Familie zu sprechen und uns medizinische Unterlagen auszuhändigen. Erst jetzt wissen wir, was dort wirklich passiert ist.

Leider erhielten wir heute, 25.01.2022r, am Nachmittag den Anruf, dass Agnieszka trotz aller Rettungsversuche in Blachownia gestorben ist. Wir sind am Boden zerstört und der Schmerz, der uns begleitet, ist unbeschreiblich. Wir bitten um Hilfe. Wir haben unwiderlegbare Beweise dafür, dass ein Verbrechen begangen wurde und dass versucht wurde, die Ursache für Agnieszkas Zustand zu verschleiern und dass das Krankenhauspersonal falsche Angaben zu den Umständen des Todes der Zwillinge gemacht hat.”

***

Kolejny przypadek śmierci młodej kobiety, której odmówiono aborcji w Polsce. Agnieszka zmarła 25 stycznia 2022 roku. Przerażająca rzeczywistość w Polsce zabija kobiety. Polityka, religia, wyroki Trybunału Konstytucyjnego i wpływy ultra-katolickich organizacji zbiera swoje żniwo. Macie krew na rękach!

Wyrażamy swój najgłębszy smutek z powodu tej kolejnej niepotrzebnej śmierci. Kiedy to się wreszcie skończy? Przyłączamy się do apelu rodziny Agnieszki z Częstochowy!

APEL RODZINY Agnieszki z Częstochowy:

„Apelujemy o sprawiedliwość i zadośćuczynienie za śmierć naszej zmarłej żony, mamy, siostry i przyjaciółki.

To kolejny dowód na to, że panujące rządy mają krew na rękach. Ponownie zginęła ciężarna, niewinna, młoda kobieta, matka i żona, osieracając 3 dzieci, które nie doczekały się powrotu Mamy do domu. Chciała żyć, nikt nie spodziewał się takiej eskalacji spraw. Kto jest w tym momencie podmiotem karnym? Kto odpowiada za tę krzywdę? Szpital? Trybunał Konstytucyjny? Posłowie głosujący za Ustawą antyaborcyjną w Polsce?

Agnieszka T. – to 37 letnia kobieta z Częstochowy, która była w I trymestrze ciąży bliźniaczej. Trafiła do Wojewódzkiego Szpitala w Częstochowie na Oddział Ginekologii w dniu 21 grudnia 2021r z powodu pogorszających się bóli brzucha i wymiotów. Wcześniej lekceważono jej skargi, mówiąc, że to ciąża bliźniacza i ma prawo tak boleć.

Podczas pobytu w tymże szpitalu, jej stan się pogarszał. Przyjechała tam w pełni świadoma, w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, z dolegliwościami ginekologicznymi. Za pośrednictwem rozmów telefonicznych byliśmy świadkami, jak stan jej z dnia na dzień ulegał pogorszeniu. Według epikryzy lekarskiej, 23 grudnia 2021 zmarł jej pierwszy z bliźniaków, niestety nie pozwolono na usunięcie martwego płodu, ponieważ prawo w Polsce temu surowo zabrania. Czekano aż funkcje życiowe drugiego z bliźniaków samoistnie ustaną. Agnieszka nosiła w swoim łonie martwe dziecko przez kolejne 7 dni (!!!) Śmierć drugiego z bliźniaków nastąpiła dopiero 29 grudnia 2021 r. Następnym karygodnym faktem jest, że ręcznego wydobycia płodów dokonano po następnych 2 dniach (!!!) a mianowicie 31.12.2021 roku. Przez ten cały czas, zostawiono w niej rozkładające się ciała nienarodzonych synków. Nie zapomniano jednak w porę poinformować księdza, aby przyszedł na oddział i odprawił pogrzeb dla dzieci (!!!) Agnieszka zachorowała na sepsę, tak sądzimy po wynikach, ponieważ kiedy trafiła do szpitala badanie CRP wskazywało na 7 jednostek, dzień przed śmiercią, było to już 157,31H (norma 5), informacji o sepsie jednak nigdzie w dokumentach nie ma. Jej funkcje życiowe z dnia na dzień pogarszały się do takiego stopnia, że w przeciągu kilku dni stała się przysłowiowym ‘warzywem’ i z ginekologii trafiła na neurologię.

Szpital bardzo utrudniał kontakt, nie pozwolono rodzinie na wgląd do dokumentacji medycznych powołując się na to, że Agnieszka nie napisała upoważnienia dla męża ani siostry. Niestety jej stan widoczny na załączonym filmiku nie pozwolił na to. Zatajano wiele spraw, ze strony medycznej padały słowa o podejrzeniu choroby wściekłych krów, insynuując, że za zły stan zdrowia Agnieszki odpowiada jej nieodpowiednia dieta, bogata w surowe mięso. Cytując pana rehabilitanta ze szpitala: ‘pewnie najadła się surowego mięsa’ i należy teraz do grona 3% populacji, których dotyka ta choroba (wariant Creutzfeldta-Jakoba).

23 styczeń nastąpiło zatrzymanie akcji serca, gdzie z powodzeniem przeprowadzono reanimację. 24 stycznia 2022 roku stan Agnieszki wskazywał na agonie. Większość organów zaprzestała funkcjonować. Przetransportowano ją do innego Szpitala w Blachowni, gdzie w końcu personel medyczny okazał się być na tyle profesjonalny i zechciano porozmawiać z rodziną oraz wydać nam dokumentacje medyczną. Dopiero teraz wiemy, co tak na prawdę się tam stało.

Niestety dziś, 25.01.2022r otrzymaliśmy w godzinach popołudniowych telefon, że Agnieszka pomimo prób ratunku zmarła w Blachowni. Jesteśmy zdruzgotani a ból jaki nam towarzyszy jest nie do opisania. Bardzo prosimy o pomoc. Dysponujemy niezbitymi dowodami na popełnione przestępstwo jak i próby utajenia przyczyn stanu zdrowia Agnieszki a także podawanie przez personel szpitala fałszywych informacji co do okoliczności śmierci bliźniąt.“

#AniJEdnejWięcej #NiUnaMenos #PrawaKobiet #Aborcja #KolejnaOfiara #MacieKrewNaRekach

***

Another case of death of a young woman denied an abortion in Poland. Agnieszka died on January 25, 2022. The frightening reality in Poland is killing women. Politics, religion, the rulings of the Constitutional Court and the influence of ultra-Catholic organizations are taking their toll. You have blood on your hands!

We express our deep sorrow for this another unnecessary death. When will this finally come to an end? We join the appeal of the family of Agnieszka from Częstochowa!

The appeal of Agnieszka’s family from Częstochowa:

“We demand justice and satisfaction for the death of our late wife, mother, sister and friend.

This is another proof that the ruling governments have blood on their hands. Once again, a pregnant, innocent young woman, mother and wife has died, leaving behind three children whose mom will never come home.

She wanted to live, no one expected the situation to escalate to this point. Who is the criminal subject at this point? Who is responsible for this damage? The hospital? The constitutional court? The deputies who voted for the anti-abortion law in Poland?

Agnieszka T. – is a 37-year-old woman from Częstochowa who was in the first trimester of a twin pregnancy. On December 21, 2021, she was admitted to the gynecology department of the Voivodeship Hospital in Częstochowa because of increasing abdominal pain and vomiting. Her complaints had previously been ignored on the grounds that it was simply a twin pregnancy and such pain was justified.

During her stay in the hospital, her condition worsened. She arrived there fully conscious, in good physical and mental condition – with gynecological complaints. In telephone conversations, we were able to witness how her condition worsened day by day. According to the doctor, the first of her twins died on December 23, 2021; unfortunately, she was not allowed to remove the stillborn fetus because Polish law strictly forbids it. They waited until the vital functions of the second twin spontaneously ceased. Agnieszka carried the dead child in her womb for another 7 days (!!!). The death of the second twin occurred only on December 29, 2021. The next reprehensible fact is that the manual removal of the fetuses was performed after another 2 days (!!!), namely on 31.12.2021. During the whole time the decomposing bodies of the unborn sons were left in it. However, they did not forget to inform the priest in time so that he could come to the ward and arrange the funeral for the children (!!!)

Agnieszka fell ill with sepsis, we assume from the results, because when she came to the hospital the CRP level was 7, the day before her death – already 157.31mg/l (norm 5 mg/l), but in the available documents there is no mention of sepsis anywhere. Her vital functions deteriorated from day to day to such an extent that she literally vegetated within a few days and was transferred from gynecology to neurology.

The hospital made contact difficult and the family was not allowed to see the medical records because Agnieszka had not written a power of attorney for her husband or sister. Unfortunately, as can be seen in the attached video, her condition did not allow this. Many things were concealed, from the medical side there was talk about the suspicion of mad cow disease and insinuation that Agnieszka’s poor health was due to her inadequate diet rich in raw meat. To quote one of the hospital staff: She “probably ate raw meat” and is now among the 3% of the population affected by this disease (Creutzfeldt-Jakob variant).

She went into cardiac arrest on January 23 and was successfully resuscitated. On January 24, 2022, Agnieszka’s condition indicated a death struggle. Most organs had stopped functioning. She was transported to another hospital in Blachownia, where the medical staff finally proved professional enough and were willing to talk to the family and give us medical records. Only now we know what really happened there.

Unfortunately, today, 25.01.2022r, in the afternoon we received the call that Agnieszka died in Blachownia despite all rescue attempts. We are devastated and the pain that accompanies us is indescribable. We ask for help. We have irrefutable evidence that a crime was committed and that attempts were made to conceal the cause of Agnieszka’s condition and that the hospital staff gave false information about the circumstances of the twins’ death.”

Tod von Izabela aus Pszczyna / Śmierć Izabeli z Pszczyny:
https://www.dziewuchyberlin.org/2021/11/05/6-11-2021-cichy-protest-stiller-protest/