Precz z paragrafem 218! Żadnych kompromisów! [Deutsch unten]

Niemieckie prawo aborcyjne wygląda na liberalne, jednak jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Aborcja regulowana jest paragrafem 218 w kodeksie karnym, który powstał 150 lat temu. I tyle samo trwa walka o jego zniesienie.

Paragraf 218 kodeksu karnego zabrania aborcji, pod karą więzienia, jednak paragraf 218a opisuje wyjątki, kiedy można dokonać aborcji bez kary – są to wskazania medyczne (kiedy ciąża zagraża zdrowiu psychicznemu i fizycznemu osoby w ciąży), kryminologiczne (kiedy ciąża jest wynikiem przestępstwa) lub kiedy odbędą się konsultacje w jednej z oficjalnych poradni, która wyda zaświadczenie / skierowanie na zabieg i  musi to nastąpić trzy dni przed zabiegiem. W tym przypadku ciąża nie może przekraczać 12 tygodni i musi być przeprowadzona przez lekarkę / lekarza.

Historia legislacji dotyczącej aborcji w Polsce i Niemczech jest częściowo wspólna (czas zaborów, okupacji) częściowo podobna (“kompromisy”) i dotyczy również Polek współcześnie, które przyjeżdżają do Niemiec usunąć ciążę. W Polsce przeprowadzenie aborcji farmakologicznej przez osoby w ciąży w domu nie jest karalne, w Niemczech tak.

Po 150 latach należy już zmienić prawo i wykreślić ten paragraf z kodeksu karnego. Aborcja nie jest konfliktem, nie jest przestępstwem, aborcja jest zabiegiem, jest decyzją osoby będącej w niechcianej ciąży.

Wrzesień:

18.9.2021 – DEMO: Precz z § 218 StGB – 150 lat wystarczy! Seksualne samostanowienie: Masz wybór!  Facebook>> 

Ponownie zapraszamy na marsz na rzecz samostanowienia seksualnego, aby zademonstrować przeciwko ruchowi anti-choice. Razem z Wami chcemy stawić czoła tzw. “pro-lifowcom”, którzy tego samego dnia organizują “Marsz dla Życia”!
Godzina 12.00, Brama Brandenburska/Pariser Platz. Dojazd przez Unter den Linden/Wilhelmsstr./Dorotheenstr. Obowiązuje przepis odległości 1,50m i obowiązek noszenia maski (medycznej lub FFP).

Organizacja: Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung,  Doctors for Choice, OMAS gegen Rechts i Dziewuchy Berlin

28.9.2021 – Międzynarodowy Dzień Bezpiecznej Aborcji

***

10 powodów, dla których należy usunąć Paragraf 218 z Kodeksu Karnego (tłumaczenie opracowania Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung )

**§ 218 jest przestarzały.

Paragraf ten został uchwalony w 1871 roku w Cesarstwie Niemieckim, w czasach zdominowanych przez kościół i patriarchat, kiedy kobiety nie miały prawie żadnych praw. Odzwierciedla to § 218.

**§ 218 jest sprzeczny z Konstytucją.

Paragraf ten jest skierowany przeciwko autonomii cielesnej i prawom osobistym. Atakuje godność kobiet* w niechcianej ciąży, nakazując obowiązkowy poród.

**§ 218 jest symbolem opresji.

Kary za złamanie paragrafu są stosunkowo wysokie (3-5 lat), ale praktycznie niepraktykowane. Pozostaje pytanie o sensowność tej kary.

**§ 218 dyskryminuje ze względu na płeć.

Samostanowienie w kwestii reprodukcji jest podstawą równości płci. Bez autonomii cielesnej pełna emancypacja nie jest możliwa.

**§ 218 patronizuje.

Zdrowy rozsądek kobiet* w niechcianej ciąży jest kwestionowany przez państwo poprzez obowiązkowe poradnictwo i 3-dniowy okres oczekiwania pomiędzy poradnictwem a interwencją.

**§ 218 nęka osoby, których dotyczy.

Obecne rozporządzenie traktuje aborcje jako przestępstwo, mimo że aborcja może stanowić część cyklu reprodukcyjnego osób w wieku rozrodczym. W tak trudnej sytuacji osoby potrzebują najlepszej możliwej opieki medycznej i psychospołecznej, a nie kar i tabuizacji.

**§ 218 traktuje lekarki i lekarzy jak przestępców.

Według przesłanki o poradzie, aborcja jest nielegalna i tylko pod pewnymi warunkami jest zwolniona z kary. Lekarze są więc zmuszeni do poruszania się w szarej strefie prawnej. Zakaz “reklamy” z § 219a uniemożliwia im również informowanie o różnych metodach.

**§ 218 prowadzi do niedostatecznego wykorzystania środków medycznych.

Kryminalizacja aborcji uniemożliwia optymalną opiekę kliniczną. Aborcja nie jest częścią studiów medycznych; szkolenia i badania są bardzo ograniczone. Prawie nie ma nowych młodych lekarek i lekarzy, a sytuacja w wielu regionach Niemiec jest krytyczna.

**§ 218 przynosi efekt przeciwny do zamierzonego.

Niezliczone badania i doświadczenia międzynarodowe pokazują, że legalizacja aborcji nie zwiększa liczby aborcji, a jedynie prowadzi do poprawy opieki nad kobietami w niechcianej ciąży.

**§ 218 szkodzi demokracji.

Paragraf ten legitymizuje postawy fundamentalistów religijnych i prawicowych ekstremistów. Promuje ich agresywną i napastliwą działalność przed poradniami i placówkami medycznymi.

***

September:

18.9.2021 – DEMO Weg mit § 218 StGB – 150 Jahre sind genug

Wir rufen wieder zum Aktionstag für sexuelle Selbstbestimmung auf, um gegen die Anti-Choice Bewegung zu demonstrieren.
Ganz unter dem Motto: Weg mit § 218 StGB – 150 Jahre sind genug
Sexuelle Selbstbestimmung: Du hast die Wahl!
Wir machen dieses Jahr einen Demozug mit Kundgebung! Gemeinsam mit euch wollen wir den sogenannten “Lebensschützern” beim “Marsch für das Leben” gegenübertreten!
🕚 12 Uhr, Brandenburger Tor/Pariser Platz. Zugang über Unter den Linden/Wilhelmsstr./Dorotheenstr. Es gilt Abstandsregelung von 1,50m und (medizinische oder FFP) Maskenpflicht.

28.9.2021 – International Safe Abortion Day 

Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung:

10 Gründe, § 218 aus dem StGB zu streichen

**§ 218 ist schmerzhaft veraltet.**
Der Paragraf wurde im Jahre 1871 im Kaiserreich verabschiedet, zu einer von Kirche und Patriarchat dominierten Zeit, in der Frauen kaum Rechte besaßen. § 218 spiegelt das wider.
**§ 218 widerspricht dem Grundgesetz.**
Der Paragraf richtet sich gegen körperliche Autonomie und Persönlichkeitsrechte. Er greift die Würde ungewollt Schwangerer an, indem er Gebärzwang fordert.
**§ 218 ist ein reines Symbol für Unterdrückung.**
Die Strafen für Verstöße dagegen sind verhältnismäßig hoch (3-5 Jahre), werden aber kaum praktiziert. Es ergibt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Strafe.
**§ 218 diskriminiert auf Basis des Geschlechts.**
Reproduktive Selbstbestimmung ist die Grundlage geschlechtlicher Gleichberechtigung. Ohne körperliche Autonomie ist eine vollständige Emanzipation nicht möglich.
**§ 218 bevormundet.**
Die Zurechnungsfähigkeit ungewollt Schwangerer wird durch die Pflichtberatung und 3-Tage-Wartezeit zwischen Beratung und Eingriff vom Staat in Frage gestellt.
**§ 218 drangsaliert Betroffene.**
Die aktuelle Regelung behandelt Schwangerschaftsabbrüche als Straftat, obwohl sie Bestandteil des reproduktiven Zyklus gebärfähiger Menschen sein können. In einer solch verwundbaren Situation brauchen Betroffene die bestmögliche medizinische und psychosoziale Versorgung, statt Bestrafung und Tabuisierung.
**§ 218 kriminalisiert Ärzt*innen.**
Ein Schwangerschaftsabbruch nach Beratungsregelung ist rechtswidrig und nur unter bestimmten Bedingungen straffrei. Ärzt*innen werden dadurch in eine juristische Grauzone gedrängt. Der „Werbeverbot“- Paragraf § 219a hindert sie zudem daran, über verschiedene Methoden zu informieren.
**§ 218 führt zur medizinischen Unterversorgung.**
Die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen verhindert eine optimale klinische Versorgung. Schwangerschaftsabbrüche sind nicht Bestandteil eines Medizinstudiums; Aus-und Fortbildungen, sowie Forschung werden stark eingeschränkt. Junge Ärzt*inen rücken kaum nach, die Versorgungslage in vielen Regionen Deutschlands ist kritisch.
**§ 218 ist kontraproduktiv.**
Unzählige Studien und internationale Erfahrungen zeigen, dass die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen deren Anzahl nicht erhöht, sondern lediglich zu einer Verbesserung der Versorgung ungewollt Schwangerer führt.
**§ 218 schadet der Demokratie.**
Der Paragraf legitimiert Haltungen religiöser Fundamentalist*innen und Rechtsextremist*innen. Er befördert deren aggressive und belästigende Aktivitäten vor Beratungs- und medizinischen Einrichtungen.

Video: Omas Gegen Rechts / Berlin

 

 

Fotos: Gertrud Graf / OMAS gegen RECHTS | Berlin