Global Scream / Aufschrei Global / Globalny Krzyk / El grito global 

Mittwoch, 1.6. 2022 am Pariser Platz vor der amerikanischen Botschaft um 17.00 Uhr

Global Scream for USA

Wir laden Alle ein, sich an unserer Aktion Global Scream zu beteiligen, die am 1. Juni 2022 um 17 Uhr auf der Demonstration stattfinden wird. Zur gleichen Stunde werden wir für eine Minute schreien.

Eine Verschärfung des ohnehin schon drakonischen Abtreibungsgesetzes in Polen im Jahr 2020 schien unmöglich. Und doch hat das Verfassungsgericht unter dem Vorsitz von Julia Przyłębska (Ehefrau des ehemaligen polnischen Botschafters in Berlin) entschieden, dass eine Abtreibung aus embryopathologischen Gründen nicht mit der polnischen Verfassung vereinbar ist. In den 1970er oder 1980er Jahren hatten Frauen* in Polen das volle Recht auf Abtreibung. Dies änderte sich nach dem Fall des Kommunismus, als Polen der “demokratischen” und kapitalistischen Welt beitrat. 

In Deutschland war es nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung ähnlich, als das westliche Gesetz verabschiedet wurde, das das Recht und den Zugang zur Abtreibung einschränkte. Bis heute kämpfen wir für die Entkriminalisierung und Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland. Die Paragraphen 218 und 219a müssen aus dem Strafgesetzbuch verschwinden. Der Schwangerschaftsabbruch sollte nicht durch das Strafrecht geregelt werden. Es ist das natürliche Recht jeder schwangeren Person, über ihren eigenen Körper und ihr Leben zu entscheiden. 

Diesmal solidarisieren wir uns mit den Frauen* in den USA, die von der Frauenhölle, die wir aus Polen kennen, bedroht sind. Das Durchsickern eines Entwurfs für ein Gutachten des Obersten Gerichtshofs der USA, mit dem das Urteil in der beispiellosen Rechtssache Roe gegen Wade aus dem Jahr 1973, das Frauen ein verfassungsmäßiges Recht auf Abtreibung einräumte, aufgehoben werden soll, hat das Thema Abtreibungsrechte in den USA wieder in die Schlagzeilen gebracht.

Die Anti-Choice-Bewegungen werden weltweit immer stärker und schließen sich in geopolitischen, ideologischen und finanziellen Netzwerken zusammen. Deshalb müssen auch wir zusammenstehen, zusammenschreien, über die Grenzen hinweg. 

Während der Aktion werden wir weiße, rot gefärbte Unterhemde tragen, die das Blut der Frauen* in Polen symbolisieren, die ihrer Rechte und ihrer Freiheit beraubt wurden; sie symbolisieren auch die polnische Flagge. 

Um uns auf lokaler und globaler Ebene symbolisch zu verbinden, führen wir erneut eine Aktion durch, zu der Sie alle herzlich eingeladen sind: Aufschrei Global (Global Scream) ist der Schrei der Frau* vor Wut, Zorn, Trauer – jede von uns kennt diese Gefühle, auch wenn sie unterschiedliche Ursachen haben. Jeder Mensch kann schreien. Wir müssen nicht einmal die gleiche Sprache sprechen, um eine Stimme zu sein. Die Stimme der Frauen*.

Schreien wird zu einer Art Katharsis, die Emotionen freisetzt. Körperlich gesehen verwandelt das Schreien unsere negativen Emotionen in positive, und der Sauerstoff setzt Kraft und Energie frei.

Die künstlerische und politische Aktion Global Scream wurde von Anna Krenz vom Kollektiv Dziewuchy Berlin konzipiert, die Aktion fand zum ersten Mal am 8. März 2019 in Berlin und anderen deutschen Städten statt, an einigen Orten in Polen, Dänemark, Belgien oder Westafrika. Allein in Berlin schrien 25.000 Menschen.

Es ist nur eine Minute für eine Frau*, aber ein globaler Schrei für die Frauen* der Welt! Lasst uns unsere verschiedenen Stimmen in einem kräftigen Schrei vereinen.

Wir werden laut sein! Für Schwestern* in den USA, in Polen, in Deutschland und überall auf der Welt. 

Teilen Sie uns in einem Kommentar oder in einer Nachricht Ihre lokale Veranstaltung mit.  info@dziewuchyberlin.org

Demo organisiert vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. 

https://www.sexuelle-selbstbestimmung.de/17969/aufruf-zur-bundesweiten-soli-aktion-for-the-right-to-abortion-within-the-united-states-in-all-states/

Global Scream in Münster:
muenstertube.wordpress.com/2022/05/31/20774/

*** PL ***

Globalny Krzyk dla USA

Środa, 1.6. 2022 r. na Pariser Platz przed Ambasadą Amerykańską o godz. 17.00.

Zapraszamy do udziału w naszej akcji Global Scream, który odbędzie się podczas demonstracji 1 czerwca 2022, godzina 17.00. O tej samej godzinie będziemy przez minutę krzyczeć. 

Zaostrzenie i tak już drakońskiego prawa aborcyjnego w Polsce w 2020 roku wydawało się niemożliwe. A jednak – Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej (żony byłego Ambasadora Polski w Berlinie), zdecydował, że aborcja ze względów embrio patologicznych jest niezgodna z polską konstytucją. Jeszcze w latach 1970 czy 1980 kobiety w Polsce miały pełne prawo do aborcji. Zmieniło się to po upadku komuny, po dołączeniu Polski do “demokratycznego” i kapitalistycznego świata. 

W Niemczech było podobnie po upadku muru i połączeniu się Niemiec, kiedy przyjęto prawo zachodnie – ograniczające prawo i dostęp do aborcji. Do dziś walczymy o dekryminalizację i legalizację aborcji w Niemczech. Paragraf 218 i 219a muszą zniknąć z kodeksu karnego. Aborcja nie powinna być regulowana prawem karnym. To naturalne prawo każdej osoby w ciązy do decydowania o własnym ciele i życiu. 

Tym razem stajemy solidarnie z kobietami* w USA, którym grozi piekło kobiet jakie znamy z  Polski. Przeciek projektu opinii Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który miałby unieważnić wyrok w bezprecedensowej sprawie Roe v Wade z 1973 r., która dała kobietom konstytucyjne prawo do aborcji, sprawił, że kwestia prawa do aborcji w USA ponownie znalazła się na tytułach gazet.

Ruchy anti-choice stają się coraz silniejsze na całym świecie, łącząc się w sieciach geo-politycznych, ideologicznych i finansowych. Dlatego i my stawać i krzyczeć musimy wspólnie, ponad granicami. 

Po raz kolejny Dziewuchy Berlin zapraszają na swoją autorską akcję – minutę krzyku, czyli Global Scream. Podczas akcji ubrane będziemy w białe halki, pomalowane na czerwono, które symbolizują krew kobiet w Polsce, którym zabrano ich prawa i wolność, symbolizują też polską flagę. 

Aby połączyć nas symbolicznie w skali lokalnej i globalnej o 17:00 będziemy krzyczeć przez 1 minutę. Global Scream jest kobiecym krzykiem wściekłości, gniewu, żalu – każda z nas zna te emocje, nawet jeśli ich przyczyny są różne. I każda może krzyczeć. Nie musimy nawet mówić tym samym językiem, aby stać się jednym głosem. Głosem kobiet.

Krzyk staje się rodzajem katharsis, który wyzwala emocje. Fizycznie krzyk zamienia nasze negatywne emocje na pozytywne, a tlen uwalnia moc i energię.

Oddajemy nasz głos! Jesteśmy kobietami, jesteśmy wściekłe i nie poddamy się! Wszystkie kobiety razem!

Akcja artystyczno-polityczna Globalny krzyk została wymyślona przez Annę Krenz z kolektywu Dziewuchy Berlin, odbyła się po raz pierwszy 8 marca 2019 r. w Berlinie i innych niemieckich miastach, w niektórych miejscach w Polsce, Danii, Belgii lub Afryce Zachodniej. W samym Berlinie krzyczało 25 tysięcy osób.

To tylko minuta dla każdej z nas, ale globalny krzyk dla kobiet* świata!

Będziemy głośno! Dla sióstr w USA, w Polsce, w Niemczech i na całym świecie. 

Dołącz do nas! Zabierz głos, donośnie!

Daj nam znać o swoim lokalnym wydarzeniu w komentarzu lub wiadomości: ​​ info@dziewuchyberlin.org

#GlobalScream #AufschreiGlobal #GlobalnyKrzyk

 

More on Global Scream (in English and Polish):

https://www.dziewuchyberlin.org/herstoria-wspolczesna-o-global-scream/ 

 

Die Demo wird vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung organisiert. 

https://www.sexuelle-selbstbestimmung.de/17969/aufruf-zur-bundesweiten-soli-aktion-for-the-right-to-abortion-within-the-united-states-in-all-states/

 

Ilustracja: Anna Krenz / Dziewuchy Berlin


VIDEO von Lautwerden:

“Am 01. Juni 2022 demonstrierten Aktivistinnen des Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung vor dem Brandenburger Tor in Berlin für eine liberale Abtreibungspolitik. Im Rahmen der Aktion #GLOBALSCREAM schrien die Teilnehmer für eine Minute um auf die Situation aufmerksam zu machen. Einige Rednerinnen komplettierten die Versammlung mit ihren Beiträgen.

00:00 – Anmoderation: Ines, Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung

02:45 – Rede: Constance, Democrats abroad in Berlin

08:03 – Rede: Anna, Dziewuchy Berlin

11:20 – Aktion: #GLOBALSCREAM

13:07 – Rede: Annika, Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung

20:13 – Abmoderation: Ines, Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung An dieser Stelle gibt es eine Aufnahme des Geschehen.”
Weiteres im Netz:
http://lautwerden.de
http://facebook.com/lautwerden
http://instagram.com/lautwerden

 

 

Fotos: Dziewuchy Berlin and @Annika_K