(Deutsch unten)

Ogólnokrajowy dzień akcji “Teraz bardziej niż kiedykolwiek! Bez kompromisów! #wegmit219a – Fizyczne i seksualne samostanowienie nie podlegają negocjacjom”

26 stycznia 2019 r.

Jako Polki stajemy solidarnie z siostrami z Niemiec! Intersekcjonalna i internacjonalistyczna solidarność kobiet* jak nigdy potrzebna jest w czasach populizmu. Prawa kobiet zagrożone są na całym świecie, nawet w krajach, gdzie wydawało by się są one respektowne. Dotychczas zawsze mogłyśmy liczyć na wsparcie kobiet* mieszkających w Niemczech, dziś – stajemy razem z nimi.

Wraz z rosnącym wpływem partii prawicowych AfD, ruchów anti-choice i kościoła katolickiego, sytuacja w Niemczech staje się groźna dla wolności i prawa kobiet do samostanowienia o własnym ciele. W Niemczech przerwanie ciąży jest w zasadzie uznawane za naruszenie prawa, jednak istnieją wyjątki: gdy ciąża jest następstwem gwałtu lub gdy istnieją medyczne powody jej przerwania. Czyli podobnie jak w Polsce.

Paragraf 218 kodeksu karnego przewiduje kolejny wyjątek: usunięcia ciąży można dokonać do 12 tygodnia, jeżeli zabieg jest poprzedzony poradą u lekarza, który wystawia (lub nie) zaświadczenie dopuszczające do zabiegu. Aktywistki i aktywiści domagają się wykreślenia tego paragrafu, uznając, że zabieg przerwania ciąży powinien być dostępny bez obowiązkowej wizyty lekarskiej, bowiem coraz więcej lekarzy odmawia wydania zaświadczenia.

Paragraf 219a kodeksu karnego w Niemczech stanowi, że „namawianie do aborcji oraz jej reklamowanie i czerpanie z tego tytułu korzyści majątkowych” jest zakazane. Czyli, że lekarzom, którzy publicznie oferują zabieg usunięcia ciąży (na przykład na swojej stronie internetowej), grozi kara więzienia do dwóch lat lub grzywna pieniężna – jak w przypadku dr Kristiny Hänel (6000 EUR). W retoryce ruchów anti-choice, informowanie jest jednoznaczne z namawianiem, informacja jest nazywana reklamą. Koalicja zaproponowała wypracowanie kompromisu, przewidującego, że reklama zabiegów aborcyjnych będzie zakazana, ale samo publiczne informowanie o zabiegach już nie. Czyli w sumie tak jak jest teraz. Żadnych kompromisów! My, Polki, dobrze wiemy czym są tak zwane kompromisy. Są wyrazem hipokryzji i dalszego ograniczania praw.

Wykreślić § 219a StGB!

12 grudnia 2018, Katarina Barley (SPD), Franziska Giffey (SPD), Jens Spahn (CDU) i Helge Braun (CDU) przedstawili dokument na temat kluczowych zagadnień “Poprawa informacji i opieki w konfliktach dotyczących ciąży”.

Dokument został ostro skrytykowany przez wiele inicjatyw, organizacji i ekspertów, ponieważ proponowane środki i metody nie poprawiają sytuacji lekarzy, poradni w zakresie konfliktów ciążowych ani tym bardziej kobiet w niechcianej ciąży. Przeciwnie, przewidziane środki przyczyniają się do dodatkowego napiętnowania aborcji i niechcianych ciąż. W tym kontekście obiecane stworzenie pewności prawnej dla lekarek i lekarzy poprzez uzupełnienie (a nie skreślenie) § 219a StGB jest hipokryzją.

Zamiast skreślenia § 219a StGB, czego domaga się większość ekspertek i ekspertów, proponowane jest zlecenie przeprowadzenia badania na temat “częstotliwości i dotkliwości psychologicznych konsekwencji aborcji”. W ten sposób dokument wyraźnie pokazuje, że chrześcijańscy fundamentaliści i samozwańczy obrońcy życia znaleźli swoje miejsce w rządzie federalnym. Postulowany tu “syndrom poaborcyjny”, czyli zwiększone ryzyko zaburzenia psychicznego w wyniku aborcji, jest naukowo obalonym mitem, z którym radykalni działacze antyaborcyjni nadal podsycają obawy.

Badania, z drugiej strony, pokazują, że piętno społeczne związane z aborcją, spowodowane m.in. przez przepisy kodeksu karnego, stanowi bardzo duże obciążenie psychologiczne dla wielu poszkodowanych osób. Odrzucamy ten domniemany kompromis i żądamy usunięcia §§218/219a z kodeksu karnego.

26 stycznia 2018 r. wzywamy do zniesienia § 219a StGB (niemieckiego kodeksu karnego) na ulicach całych Niemiec!

Polki solidarnie:

Dziewuchy Berlin
RISS e.V.
Dziewuchy Szczecin
Fundacja CZAS DIALOGU
Democracy is OK
Fundacja “Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
Toruńskie Dziewuchy
TAK Trójmiejska Akcja Kobieca
Feminoteka
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Poznańskie Dziewuchy
Wielkopolski Kongres Kobiet  
Gryfiński Strajk Kobiet
Stowarzyszenie Pro Femina 
Association Défense de la démocratie en Pologne (ADDP)

Demo:

26.1.2019, godzina 12.00, Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin

#WegMit218 #WegMir219a #KeineKompromisse #SolidarnoscNaszaBronia

#DziewuchyBerlin #PolkiSolidarnie

Co możecie zrobić?

  • Przyjść na demo
  • Informować o sytuacji w Niemczech
  • informować na swoich stronach i w social media o akcji (z hashtagami: #WegMit218 #WegMir219a #KeineKompromisse)
  • Zrobić zdjęcie solidarnościowe z hashtagami (ew. z zaklejonymi ustami)
  • Zorganizować pikietę solidarności w swoim mieście

www.sexuelle-selbstbestimmung.de

www.dziewuchyberlin.org


Bundesweiter Aktionstag „Jetzt erst recht! Keine Kompromisse #wegmit219a – Körperliche und sexuelle Selbstbestimmung sind nicht verhandelbar“ am 26. Januar 2019 

Für die Streichung von § 219a StGB 

Am 12. Dezember legten Katarina Barley (SPD), Franziska Giffey (SPD), Jens Spahn (CDU) und Helge Braun (CDU) ein Eckpunktepapier zur „Verbesserung der Information und Versorgung in Schwangerschaftskonflikten“ vor.

Das Papier wurde von vielen Initiativen, Organisationen und Expert*innen aufs Schärfste kritisiert, da die vorgeschlagenen Maßnahmen die Situation von Ärzt*innen, Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und ungewollt Schwangeren insgesamt nicht verbessern. Die vorgesehenen Maßnahmen tragen im Gegenteil zu einer zusätzlichen Stigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und ungewollter Schwangerschaften bei. Vor diesem Hintergrund ist die versprochene Herstellung von Rechtssicherheit für Ärzt*innen durch eine Ergänzung des § 219a StGB scheinheilig.

Statt § 219a StGB zu streichen, wie von einer Mehrheit der Expert*innen und Betroffenen gefordert, soll eine Studie zur “Häufigkeit und Ausprägung seelischer Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen” in Auftrag gegeben werden. Das Papier zeigt damit deutlich, dass sich christliche Fundamentalist*innen und selbsternannte Lebenschützer*innen in der Bundesregierung durchgesetzt haben. Dabei ist das hier postulierte “Post-Abortion-Syndrom”, also ein erhöhtes Risiko einer psychischen Störung als Folge eines Schwangerschaftsabbruchs, ein wissenschaftlich längst widerlegter Mythos, mit dem radikale Abtreibungsgegner immerfort Ängste schüren.

Studien zeigen hingegen, dass das gesellschaftliche Stigma, mit dem ein Schwangerschaftsabbruch behaftet ist, hervorgerufen u.a. durch die Regelung über das Strafgesetzbuch, bei vielen Betroffenen eine sehr große psychische Belastung darstellt. Wir lehnen diesen vermeintlichen Kompromiss ab und fordern die Streichung der §§218/219 aus dem Strafgesetzbuch.

Wir rufen dazu auf, am 26. Januar 2018 die Forderung nach Streichung des § 219a StGB in ganz Deutschland auf die Straße zu tragen!

Fotos: www.sexuelle-selbstbestimmung.de

dsc04574_39918508483_odsc04585_33008791908_odsc04771_31941918067_odsc04777_45968769775_odsc04797_31941917897_odsc04878_31941917157_odsc04884_45968767865_odsc04912_31941916807_odsc04936_46160614564_odsc05046_45969492575_odsc04706_31941918247_odsc05182_31942707627_o

Dzieuwchy Dziewuchom / Performance
Muzyka: Chór Czarownic / Poznań

 

 

Leave a Reply