DEMO: Hermannplatz, 15.00 / 28.11.2018 

Dziewuchy Berlin: Unser Beitrag/Rede um 16.30. 

Nasze życie, nasz opór!
Przerwijmy ciszę, zmienmy system!
25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet Sojusz berlińskich internacjonalistycznych feministek nie milczy.

DEMO: NIEDZIELA, 25. LISTOPADA 2018, godz. 15.00 START: U-BHF HERMANNPLATZ (U8)

Organizujemy się z kobietami na całym świecie, protestujemy i strajkujemy w celu położenia kresu przemocy wobec kobiet. Codziennie jesteśmy świadkami niszczenia naszego życia przez patriarchat, kapitalizm i rasizm. Podnosimy nasze głosy i stawiamy opór!
Przemoc wobec kobiet ma system. Jest obecna wszędzie: w domu, na ulicy, w pracy i w instytucjach. Przemoc od zawsze stosowana jest jako środek ucisku kobiet. Jest używana by nas uciszyć, przyprowadzić do porządku i by zrobić z nas
przykład. Pokazują nam w ten sposób, co się stanie, gdy stawimy opór, zamiast „zachowywać się” wedle oczekiwań.
Nie będziemy się zachowywać!
W dniu 25 listopada wspominamy Patrię, Minervę, Marię Teresę, Dedę, siostry Mirabal oraz “Mariposas” (motyle) z Republiki Dominikany. Siostry przeciwstawiły się dyktaturze wojskowej i zostały brutalnie zamordowani w dniu 25 listopada 1960 r. Kobiety na całym świecie są karane za to, ze próbując odzyskać kontrolę nad swoimi ciałami, własnym życiem, społecznościami i własną przyszłościom.
Nienawiść i przemoc jest nadal wykorzystywana przez patriarchat przeciwko kobietom, które bronią się i domagają się władzy. Ruch Ni Una Menos w Ameryce Łacińskiej, Pink Saris w Indiach, kurdyjskie kobiety, które organizują się w Rożawie i Shengalu, wszystkie kobiety, które organizują się przeciwko przemocy patryiarchatu ogłaszają:
Opór trwa!
Kobietobójstwo to globalny fenomen. Miliony kobiet boją się codziennie o swoje życie, miliony są zabijane przez swoich partnerów, umierają przez kapitalizm, militaryzm, czy z winy państwa. Kobiety szukające schronienia, czarnoskóre kobiety i Women of Color cierpią z powodu rasizmu, zastraszania i wykluczenia.
Społeczeństwo normalizuje te formy ucisku i chce uczynić nas niewidoczne. Nasze ciała nie są waszym polem bitwy! Nie pozostaniemy niewidoczny i ciche! Podnieśmy znowu razem nasze głosy przeciw przemocy wobec kobiet!
We wszystkich językach, we wszystkich naszych barwach, zawołajmy:
Kobiety organizują się w samoobronie i solidarności! Przemoc nigdy nas nie uciszy!
Zapraszamy:
Kobiety z całego świata, które czują się samotne w walce z przemocą i które poszukują ponadnarodowego siostrzeństwa! Lesbijki, które narażone są na mizoginię i homofobię Trans kobiety, które są narażone na przemoc, nienawiść i wykluczenie z powodu
transfobii; trans mężczyźn i osoby trans, którzy*które są dyskryminowani i doświadczają różnych form przemocy i którzy*które narażone są na nienawiść bazującą na patriarchalnych normach związanych z płcią; Osoby queer i osoby niebinarne, którym przypisana została płeć żeńska przy urodzeniu i osoby interseksualne, które zdecydowały się żyć jako kobiety.
Mężczyźni nie są zaproszeni. Wzywamy ich do inicjowania własnych działań i podjęcia środków w celu powstrzymania przemocy wobec kobiet.
===
DEMONSTRATION: Unser Leben, unser Widerstand! Brecht das Schweigen, nieder mit dem System!

25. November – Internationaler Tag für das Ende der Gewalt gegen Frauen

SONNTAG, 25. NOVEMBER 2018, 15 UHR START: U-BHF HERMANNPLATZ (U8)

Das Bündnis der internationalistischen Feministinnen Berlins schweigt nicht! Wir organisieren uns mit Frauen weltweit, wir protestieren und streiken, um der Gewalt gegen Frauen ein Ende zu setzen. Täglich werden wir Zeuginnen der Zerstörung unseres Lebens durch Patriarchat, Kapitalismus und Rassismus. Wir erheben unsere Stimmen und leisten Widerstand!

Die Gewalt gegen Frauen hat System. Sie ist überall gegenwärtig: zu Hause, auf der Straße, am Arbeitsplatz, in den Gerichten, in den Psychiatrien, in den Knästen. Seit jeher wird Gewalt als Mittel benutzt, um Frauen zu unterdrücken. Sie wird benutzt, um uns zum Schweigen zu bringen, uns zurechtzuweisen und an uns ein Exempel zu statuieren. Sie lassen uns wissen, was passiert, wenn wir Widerstand leisten und nicht gehorchen.

Wir werden uns nicht fügen!
Am 25. November gedenken wir Patria, Minerva, Maria Teresa, Dedé, den Mirabal-Schwestern und „den Mariposas“ (Schmetterlingen) aus der Dominikanischen Republik. Die Schwestern widersetzten sich der Militärdiktatur und wurden am 25. November 1960 brutal ermordet. Weltweit werden Frauen dafür bestraft, frei über ihre eigenen Körper zu bestimmen, über ihr Leben, ihre Gemeinschaften und ihre Zukunft. .
Hass und Gewalt wird von Seiten des Patriarchats weiterhin gegen Frauen, die sich offen wehren, eingesetzt, um auf seine Macht zu bestehen. Die Ni Una Menos Bewegung in Latein Amerika, die Pink Saris in Indien, die kurdischen Frauen, die sich in Rojava und Shengal organisieren, alle Frauen, die sich gegen patriarchale Gewalt organisieren, erklären:

Der Widerstand geht weiter!
Der Femizid ist global. Millionen von Frauen bangen täglich um ihr Leben, Millionen werden von ihren Partnern getötet, sterben durch Kapitalismus, Militarismus, den Staat. Frauen, die Asyl suchen, schwarze Frauen, Frauen of Color leiden unter Rassismus, Einschüchterung und Ausgrenzung.

Die Gesellschaft normalisiert diese Formen der Unterdrückung und will uns unsichtbar machen. Unsere Körper sind nicht eure Schlachtfelder! Wir bleiben nicht unsichtbar und stumm!
Lasst uns wieder gemeinsam unsere Stimmen gegen die Gewalt an Frauen erheben!

In allen Sprachen, in all unseren Farben, ausrufen:
Frauen organisieren sich in Selbstverteidigung und Solidarität! Gewalt wird uns nie zum Schweigen bringen!

Wir begrüßen:
Frauen der ganzen Welt, die sich einsam fühlen im Kampf gegen Gewalt, die eine internationale Schwesternschaft suchen;
Lesben, die misogynem Hass und Lesbenphobie ausgesetzt sind;
TransFrauen, die extremer Gewalt, Hass und Ausgrenzung aufgrund von Transfeindlichkeit ausgesetzt sind; TransMänner und TransMenschen, die diskriminiert werden und transphobischer Gewalt und Hass ausgesetzt sind, die auf patriarchalen Geschlechtsnormen basieren;
Queer, nicht-binäre Personen, denen bei ihrer Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde und intersexuelle Menschen, die sich entschieden haben, als Frau zu leben.
Männer sind nicht eingeladen. Wir fordern sie dazu auf, ihre eigenen Aktionen zu initiieren und Maßnahmen zu ergreifen, die Gewalt gegen Frauen zu stoppen!

Link to the main event / international call: https://www.facebook.com/events/1048982978595130/

Unser Facebook Event: https://www.facebook.com/events/291484028167288/

taggewalt_2018

46889852_1923572127711288_5628558541238304768_n20181125_162003

Leave a Reply