Serdecznie zapraszamy!

26.6.2021 | 12.30 

Przyjdźcie i pokażcie, że LGBT+ to ludzie, a nie ideologia! Wesprzyjcie polską tęczową społeczność! Robimy wspólnie solidarnościowe foto, które później prześlemy jako wyraz wsparcia do naszych przyjaciół w Polsce. Wykorzystamy je też do zwrócenia uwagi w Niemczech na problem homofobii w naszej Ojczyźnie.
Przynieście:
– tęczowe gadżety
– gadżety w polskich barwach narodowych
Niech będzie biało-czerwono-tęczowo! Niech będzie nas dużo – pokażmy, że jeszcze będzie przepięknie i kolorowo!
My będziemy mieć transparenty, aparat i całą masę dobrej energii!
Spotykamy się na rogu Oranienstraße i Prinzessinenstraße – tuż przed rozpoczęciem demo QTIBIPOC w ramach Stern-Demo. Potem ruszymy wspólnie w marszu.
_______________________________________________________
Come and show that LGBT+ is people, not ideology! Support the Polish rainbow community! We will take a solidarity photo together which we will later send as a sign of support to our friends in Poland. We will also use them to raise attention in Germany about the problem of homophobia in our homeland.
Bring:
– rainbow gadgets
– gadgets in Polish national colors
Let it be WHITE,
Let it be RED,
Let it be RAINBOW
Let there be many of us – let’s show that it will still be beautiful and colorful!
We will have banners, a camera and a lot of good energy!
We will meet on the corner of Oranienstraße and Prinzessinenstraße – just before the start of the QTIBIPOC Stern-Demo. Afterwards, we will move together on the march.
Więcej o STERN DEMO:
“CSD Berlin Pride am 26. Juni 2021 ★ Berlins erste hybride Stern-Demo und Start für die LGBTQIA+-Livestream-Woche
Am Samstag, 26. Juni 2021, startet die Plattform CSD Berlin Pride erstmals eine hybride Stern-Demo der LGBTIQ*-Community. Unter Einhaltung der geltenden Corona-Maßnahmen werden sich Einzeldemos mit verschiedenen Themenschwerpunkten aus verschiedenen Berliner Bezirken gemeinsam in Richtung Alexanderplatz bewegen.”
Grafika: Anna Krenz
Fotos: Krzysztof Rottermund