Friday, 24 July 2020 from 18:00-19:30
Warschauer Brücke | Berlin 

Dzień #NIE !!! Kochani, spotykamy sie w piątek o godzinie 18:00. na platformie schodów przy Warschauer Brücke.
Ordo Iuris i PiS chcą doprowadzić do wypowiedzenia przez Polskę Konwencji Antyprzemocowej, czyli konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Dzięki temu będą mogły zalegalizować w Polsce przemoc w rodzinie. Pokażmy nasz sprzeciw, nasze stanowcze #NIE.
#NieDlaLegalizacjiPrzemocyDomowej

EN

A day to say NO! This Friday at 6pm we are gathering on the steps of Warschauer Brücke. Ordo Iuris and PiS want to revoke the Istanbul Convention, which is the Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, as they claim it is too steeped in ‘ideology’. This would, in effect, legalise domestic violence in Poland. Let’s show them our categorical rejection of their plan and our categorical NO!

DE

Ein Tag, um NEIN zu sagen! Diesen Freitag um 18 Uhr versammeln wir uns auf den Treppen der Warschauer Brücke. Ordo Iuris und PiS wollen die Istanbuler Konvention, die Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, aufkündigen, da sie behaupten, dass sie zu ‚ideologisch‘ ist. Damit würde häusliche Gewalt in Polen faktisch legalisiert. Zeigen wir ihnen unsere kategorische Ablehnung ihres Plans und unser kategorisches NEIN!

Tekst Konwencji.
https://rm.coe.int/1680464e74 – Pl
https://rm.coe.int/1680462535 – DE

https://visegradpost.com/de/2020/05/20/polen-koennte-bald-die-istanbul-konvention-aufkuendigen-die-die-europaeische-union-aufzwingen-will/

Leave a Reply