5.11.2020 | 18.00-21.00 | CZARNY SPACER, czyli NIGDY NIE BĘDZIESZ SZŁA SAMA. Bebelplatz to Brandenburger Tor, Berlin, Germany

[ENGLISH BELOW]

W Polsce protesty uliczne i blokady nie ustają, odbywają się rzadziej, ale siostry* w Polsce nie ustępują.
Serdecznie zapraszamy na spacer solidarności w czwartek o 18.00.

Spotykamy się na Bebelplatz, ubrane_i na czarno, z czarnymi parasolkami w dłoni. Idziemy przez miasto, z różnych kierunków, jedziemy BVG, tramwajami. Pojedynczo lub w małych grupach, zachowując środki bezpieczeństwa i odstępy oczywiście. Bądźmy widoczne / widoczni w mieście, już wcześniej. Możemy spacerować wokół mniejszymi uliczkami, mijać się i pozdrawiać.
Z Bebelplatz ruszamy wspólnie Unter den Linden aż do Bramy Brandenburskiej.
Podczas spaceru zapraszamy Was do słuchania Dziewuchowego podcastu – dźwięków rewolucji, historii protestujacych, śpiewów i okrzyków.
Pod bramą w geście solidarności, by siostry w Polsce nas usłyszały – weźmiemy udział wszystkie i wszyscy w #GlobalScream (minuta krzyku).

ENGLISH
Thursday, 5.11.2020 Black WALK, or YOU WILL NEVER WALK ALONE

In Poland, the street protests and blockades do not stop, our sisters* in Poland do not give up.
We cordially invite you to take a walk of solidarity on Thursday at 6 pm.

We meet at Bebelplatz, dressed in black, with black umbrellas in hand. We come to the meeting point there, walking through the city, from different directions, or by BVG. Individually or in small groups, with security measures and spacing of course. Let’s be visible in the city, before meeting at Babelplatz. We can walk around smaller streets, pass by and say hello to each other.
From Bebelplatz, we will go together to Unter den Linden up to the Brandenburger Gate.
During the walk, we invite you to listen to the Dziewuchy Berlin Podcast – the sounds of the revolution, the stories of the protesters, the songs and slogans.
At the gate in a gesture of solidarity, so that the sisters in Poland can hear us – we will all take part in #GlobalScream (one minute of screaming).

Facebook: https://www.facebook.com/events/352273192742119/

You will never walk alone!
#GlobalScream

Fotos: Wojtek Drozdek