7.10.2021 | 19.00 

KulturMarktHalle
Hanns-Eisler-Straße 93, 10409 Berlin
https://www.facebook.com/kulturmarkthalle

(Deutsch unten)
“(…) gwałt wojenny paraliżuje nie tylko osobę zgwałconą, ale też jej rodzinę, grupę społeczną, miejsce, z którego pochodzi. Istnieje w nas ewolucyjnie zasadny lęk przed gwałtem.” Wiola Rebecka
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z autorką książki “Rape: A History of Shame, diary of the survivors” , Wiolą Rebecką. Porozmawiamy z autorką o osobistej motywacji i pracy z osobami, które doświadczyły gwałtu podczas konfliktów i wojen. Gwałt jest nadal stosowany jako część agresji wojennej (i nie tylko) w wielu zakątkach świata.
​​”Publiczne mówienie o przemocy seksualnej jest wyzwaniem. Jako ludzie mamy tendencję do negowania rzeczy, które przynoszą nam dyskomfort. Szczególnie kiedy chodzi o gwałty podczas konfliktów i wojen. Ludzie mają trudności ze znalezieniem sposobu, by podzielić się tym, co jest nie do opisania.
Ponieważ obrazy i idee związane z gwałtem są tak intensywne i niepokojące, możliwości tworzenia zmian i świadomości poprzez dialog są w najlepszym wypadku wyzwaniem.
Jednak to właśnie płaszcz milczenia sprawia, że gwałt i przemoc seksualna są wciąż żywe i tak złowrogie. Moja ciągła praca w tej dziedzinie jako terapeutka przyniosła mi możliwość wysłuchania doświadczeń osób, które doświadczyły gwałtu.
Do tej pory wysłuchałam ponad 200 relacji, a liczba ta stale rośnie.
Te odważne kobiety i dziewczęta pozwoliły sobie podzielić się ze mną czymś przerażającym i wcześniej niewypowiedzianym. Wiele z nich znosiło swój ból w milczeniu, w samotności. Podczas rozmów podzieliły się ze mną opowieściami o swoim życiu, skromnych początkach, ideałach oraz surową rzeczywistością podczas i po gwałcie, a także następstwami i uzdrowieniem. Tak wiele ocalałych osób dokonało świadomego wyboru, by mówić o tym głośno i być widocznymi, nawet jeśli pochodzą z kultur, które mogą nie być zbyt przychylne kobietom będącym ofiarami przemocy seksualnej.
Zanim zaczęłam pracować w obszarze świadomości gwałtu i przemocy seksualnej, byłam jak wiele innych osób żyjących w swojej własnej bańce komfortu. Byłam wtedy odizolowana przez moje wartości. Realizowałam swoje pomysły bez głębszego zrozumienia złożoności fizycznych, emocjonalnych i społecznych doświadczeń osób, które przeżyły gwałt wojenny, a także złożonej traumy, z którą się zmagały.
Praca z ocalałymi z gwałtów wojennych szybko przebiła moją bańkę komfortu. Zdałam sobie sprawę z własnej tendencji do zaprzeczania źródłom dyskomfortu. Zaczęłam konfrontować się z przytłaczającą rzeczywistością, z którą ocalałe z gwałtów wojennych osoby zmagają się każdego dnia.
Słuchając doświadczeń ocalałych i pracując z nimi nad ich traumą, zdałam sobie sprawę, że proces uzdrawiania zaczyna się od wewnątrz, psychicznie i fizycznie, ale musi być kontynuowany na zewnątrz, naprawiając więzi i zaufanie w ich rodzinach, społecznościach i instytucjach kulturowych.”
Wiola Rębecka – feministka, aktywistka, podróżniczka, miłośniczka fotografii; psychoanalityczka IPA Women’s Institute Therapy Center NYC, współpracowniczka Kosovo Rehabilitation Center Torture Victims, autorka książki “Rape: A History of Shame, diary of the survivors”.
Rozmowę poprowadzi Dr. Marta Ansilewska – Lehnstaedt.
Spotkanie odbędzie się po polsku z tłumaczeniem na niemiecki. Tłumaczyć będzie Patrycja Makucewicz (Dziewuchy Berlin).
————-
„Kriegsvergewaltigung erschüttert nicht nur die Person, die vergewaltigt worden ist, sondern auch ihre Familie, ihr soziales Milieu, den Ort, aus dem sie herkommt. Es existiert in uns eine evolutionär bedingte Angst vor Vergewaltigung.“ Wiola Rębecka.
Wir laden Euch zum Treffen mit Wiola Rębecka ein, der Autorin des Buches „Rape: A History of Shame, diary of the survivors”. Vergewaltigung wird immer noch als ein Teil der Gewalt in Kriegen – und nicht nur da – eingesetzt. Wir werden deshalb mit Wiola Rębecka darüber sprechen, was sie motiviert hat, das Buch zu schreiben. Wir reden über die Arbeit mit Personen, die während der gewalttätigen Auseinandersetzungen (Konflikte) und Kriege vergewaltigt wurden.
„Sich öffentlich über sexuelle Gewalt zu unterhalten, ist eine Herausforderung. Menschen tendieren dazu, Dinge zu negieren, die uns psychisch belasten. Insbesondere wenn es um Vergewaltigung während des Krieges und in gewalttätigen Konflikten geht, haben die Menschen Schwierigkeiten, das zu verbalisieren, was eigentlich nicht beschreibbar ist.
Aber das allgemeine Schweigen trägt dazu bei, dass Vergewaltigung und sexuelle Gewalt nach wie vor so präsent und bösartig sind. Meine Arbeit als Therapeutin gab mir die Möglichkeit, die Erfahrungen der Vergewaltigten zu hören.
Ich habe bis jetzt über 200 Aussagen gehört, und ihre Anzahl wächst.
Diese mutigen Frauen und Mädchen teilten mit mir etwas Schreckliches und Unaussprechliches. Viele ertrugen ihren Schmerz in der Stille, in Einsamkeit. Sie erzählten mir über ihr Leben, manchmal über ihre Neuanfänge, Träume und die raue Wirklichkeit während und nach der Vergewaltigung. Sie erzählten mir über die Konsequenzen der Vergewaltigung und ihre Heilung. Viele Vergewaltigte beschlossen, darüber laut zu sprechen und sichtbar zu sein, obwohl sie aus Kulturkreisen stammen, die Opfern sexueller Gewalt nicht empathisch gegenüber stehen.
Bevor ich als Therapeutin im Bereich der sexuellen Gewalt tätig wurde, lebte ich – wie viele andere – in einer Komfortzone. Ich war isoliert durch meine Wertvorstellungen. Ich realisierte meine Pläne und Projekte ohne Verständnis über physische, emotionale und gesellschaftliche Erfahrungen der Vergewaltigten, und auch ohne das Verständnis über ihre Traumata, mit denen sie zu kämpfen hatten.
Die Arbeit mit Opfern von Kriegsvergewaltigungen hat diese Komfortzone verlassen. Ich realisierte, dass ich dazu tendiere, das Unangenehme zu verdrängen. Aber dann begann ich, mich mit der Wirklichkeit zu konfrontieren, der Wirklichkeit, mit der die Vergewaltigten jeden Tag kämpfen müssen.
Beim Zuhören und der therapeutischen Arbeit mit den Vergewaltigen wurde mit klar, dass der physische und der psychische Heilungsprozess im Inneren beginnt, aber er muss auch nach Außen übertragen (fortgesetzt) werden, sodass die Bindungen und das Vertrauen in Familien, soziale Milieus und kulturelle Institutionen widerhergestellt werden.
Wiola Rębecka – Feministin, Aktivistin, reist und fotografiert gerne, Psychoanalytikerin des IPA Women’s Institute Therapy Center NYC, arbeitet mit dem Kosovo Rehabilitation Center Torture Victims zusammen, Autorin des Buches “Rape: A History of Shame, diary of the survivors”.
Das Gespräch wird von Dr. Marta Ansilewska-Lehnstaedt, Historikerin, moderiert.
Das Event findet auf Polnisch statt und wird von Patrycja Makucewicz (Dziewuchy Berlin) ins Deutsche übersetzt.

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/275062410937231