[De👇]
11.12.2023 | To historyczna data, oznacza Początek.
Po 8 latach wreszcie mamy to! Osiem jak nieskończoność. Niektórzy osiągnęli dorosłość i nie znają innych rządów. To było 8 lat ciężkiej pracy aktywistek i aktywistów, cały czas w systemie “Stand by”. Nigdy nie wiadomo było co stało się w nocy, jakie decyzje podjęto. Strach przed włączeniem mediów rano. 8 lat strachu. Od zawsze polską politykę komentuje się bardzo ciężko, ale nikt nie powie, że jest ona nudna. Za rządów PiS nic nie było logiczne ani spójne. To była katastrofa dla Polski z każdej strony. Nieudolność, buta, arogancja, próba wprowadzenia państwa autorytarnego. Poziom publicznej debaty sięgnął dna. Chamstwo i pogarda wobec drugiego człowieka stały się standardem.
Prawa kobiet, osób LGBT+, osoby uchodźcze pozbawiane podstawowych praw człowieka i tłumaczenie, że to przecież dla ich dobra.
Polityka budowana na strachu, hejtowaniu, obrażaniu. Przez ostatnich 8 lat Polska straciła wszystkich przyjaciół na arenie międzynarodowej (nawet Węgry się od nas odwróciły) i to na własne życzenie.
Kto nie był za PiS, był do zniszczenia jako człowiek. Razem ze swoją rodziną. Polityka zagraniczna, szkolnictwo, gospodarka, kultura, przyrost naturalny najniższy od II Wojny Światowej. Odbudowanie nie tylko dobrego imienia Polski w świecie, demokracji, praw człowieka czy innych wyrządzonych przez PiS krzywd, zajmie dobrych kilka/naście lat, o ile w ogóle. Podobno raz posmakowanej wolności nie da się odebrać – PiS to zrobił.
Naród, który pokazał swiatu jak skutecznie protestować, który sprzeciw wobec władzy ma we krwi, a łamanie zasad w genach, dał się omamić choremu z nienawiści komuś.
Proszę Państwa, dzisiaj 11.12.2023 skończyła się Polska PiS. Premierem został Donald Tusk. To historyczna data, oznacza Początek.
*******
11.12.2023 | Dies ist ein historisches Datum, es markiert den Anfang.
Nach 8 Jahren haben wir es endlich geschafft! Acht wie die Unendlichkeit. Einige haben das Erwachsenenalter erreicht und kennen keine andere Regierung. Es waren 8 Jahre harter Arbeit von Aktivist*innen, die ganze Zeit unter dem System “Stand by”. Man wusste nie, was in der Nacht geschah, welche Entscheidungen getroffen wurden. Angst davor, am Morgen die Medien einzuschalten. 8 Jahre der Angst. Die polnische Politik war schon immer sehr schwer zu kommentieren, aber niemand kann sagen, dass sie langweilig ist. Nichts war logisch oder kohärent unter der PiS-Regierung. Sie war für Polen von allen Seiten eine Katastrophe. Ungeschicklichkeit, Arroganz, Überheblichkeit, der Versuch einen autoritären Staat einzuführen. Das Niveau der öffentlichen Debatte hat den Tiefpunkt erreicht. Unhöflichkeit und Verachtung für den anderen wurden zum Standard.
Frauenrechte, LGBT+ Menschen, Flüchtlinge, die ihrer grundlegenden Menschenrechte beraubt werden und denen erklärt wird, dass dies ja nur zu ihrem Vorteil sei.
Eine Politik, die auf Angst, Einschüchterung und Beleidigung beruht. In den letzten 8 Jahren hat Polen alle seine internationalen Freunde verloren (sogar Ungarn hat sich von uns abgewandt) und das auf eigenen Wunsch.
Wer nicht für die PiS war, sollte als Mensch vernichtet werden. Zusammen mit seiner Familie. Außenpolitik, Bildung, Wirtschaft, Kultur, die niedrigste Geburtenrate seit dem Zweiten Weltkrieg. Es wird, wenn überhaupt, einige Jahre dauern, um nicht nur den guten Namen Polens in der Welt, die Demokratie, die Menschenrechte oder jeden anderen Schaden, den die PiS angerichtet hat, wiederherzustellen. Es heißt, dass die Freiheit, die man einmal gekostet hat, nicht wieder weggenommen werden kann – die PiS hat das getan.
Eine Nation, die der Welt gezeigt hat, wie man wirkungsvoll protestiert, die den Widerstand gegen die Obrigkeit im Blut und das Brechen von Regeln in den Genen hat, hat sich von jemandem täuschen lassen, der krank vor Hass ist.
Meine Damen und Herren, heute, am 11.12.2023, ist das Polen der PiS zu Ende gegangen. Donald Tusk wurde Premierminister. Dies ist ein historisches Datum, es markiert den Anfang.
***
11.12.2023 | 19:23 Uhr
“Der Sejm wählte am Montagabend im Rahmen der sogenannten der zweite verfassungsmäßige Schritt des PO-Vorsitzenden Donald Tusk als Premierminister. 248 Abgeordnete waren dafür, 201 dagegen. Niemand enthielt sich der Stimme.

Tusks Kandidatur für das Amt des Premierministers wurde am Montagnachmittag von einer Gruppe von Abgeordneten eingereicht; es wurde bei der Abstimmung von 157 KO-Abgeordneten, 33 polnischen 2050-TD-Abgeordneten, 32 PSL-TD-Abgeordneten und 26 linken Abgeordneten unterstützt; 181 PiS-Abgeordnete, 17 Konfederacja-Abgeordnete und drei Kukiz’15-Abgeordnete waren dagegen.

9 PiS-Abgeordnete haben nicht gewählt: Adam Andruszkiewicz, Jan Krzysztof Ardanowski, Marek Ast, Grzegorz Gaża, Krzysztof Lipiec, Grzegorz Matusiak, Szymon Szynkowski vel Sęk, Agnieszka Ścigaj und Zbigniew Ziobro sowie der Konföderationsabgeordnete Krzysztof Bosak.

Am Dienstag um 10 Uhr wird der neue Ministerpräsident das Tätigkeitsprogramm und die Zusammensetzung der Regierung sowie einen Vorschlag zur Wahl des Ministerrats vorstellen. Laut Zeitplan findet die Abstimmung um statt 16.

Der Sejm wählt den Ministerpräsidenten und die von ihm vorgeschlagenen Mitglieder des Ministerrats mit absoluter Stimmenmehrheit in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der gesetzlichen Abgeordnetenzahl.

Anschließend ernennt der Präsident die gewählte Regierung und leistet deren Eid.”
***
“Ich weiß nicht, wer Ihre Großeltern waren, aber eines weiß ich: Sie sind ein deutscher Agent, einfach ein deutscher Agent” – ​​sagte Jarosław Kaczyński zu Donald Tusk, der am Montag vom Sejm zum Premierminister gewählt wurde.

***
11.12.2023 | godzina 19:23

“Sejm wybrał w poniedziałek wieczorem w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego przewodniczącego PO Donalda Tuska na premiera. Opowiedziało się za tym 248 posłów, 201 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kandydaturę Tuska na premiera zgłosiła w poniedziałek po południu grupa posłów; w głosowaniu poparło ją 157 posłów KO, 33 posłów Polski 2050-TD, 32 posłów PSL-TD, 26 posłów Lewicy; przeciw było 181 posłów PiS, 17 posłów Konfederacji i trzech posłów Kukiz’15.

Nie głosowało 9 posłów PiS: Adam Andruszkiewicz, Jan Krzysztof Ardanowski, Marek Ast, Grzegorz Gaża, Krzysztof Lipiec, Grzegorz Matusiak, Szymon Szynkowski vel Sęk, Agnieszka Ścigaj i Zbigniew Ziobro, a także poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

We wtorek o godzinie 10 nowy Prezes Rady Ministrów ma przedstawić program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Według harmonogramu głosowanie odbędzie się o godz. 16.

Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Następnie prezydent powołuje tak wybrany rząd i odbiera od niego przysięgę.”

***

“Ja nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno: pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem – powiedział Jarosław Kaczyński do Donalda Tuska, który został wybrany w poniedziałek przez Sejm na premiera.”

#demokracja #Demokratie #Polen #tusk #freiheit #wolnosc #WolnaPolska #wolnaPolka

Mehr (auf Polnisch): Newsweek >>>