1.10.2023 | 12.00 Uhr | Pariser Platz / Brandenburger Tor / Berlin

Solidarnie z Polską.
Za dwa tygodnie w Polsce odbędą się wybory parlamentarne. Osoby polskiego pochodzenia mieszkające za granicą, w tym w Berlinie, mają utrudniony dostęp do prawa wyborczego ze względu na przepisy i działania polskiego rządu oraz rządzącej partii PiS, a także przedstawicieli rządu za granicą. Zagraża to demokracji w Polsce. Dlatego chcemy wyrazić naszą solidarność z demokratyczną częścią społeczeństwa w Polsce i porozmawiać o tym, jak ważny jest udział w wyborach, także w Berlinie. Tego dnia w Warszawie odbywa się duży marsz opozycji i dlatego wybrałyśmy ten sam dzień i tę samą godzinę – aby okazać solidarność, ale także aby dać osobom, które nie mają zaplanowanego wyjazdu do Warszawy, możliwość wyrażenia swojej opinii i wyrażają uczucia.
Tym razem wygramy te wybory! Czas zmienić rząd w Polsce. Nasze głosy są w naszych rękach!
***
Solidarität mit Polen.
In zwei Wochen finden in Polen Parlamentswahlen statt. Menschen polnischer Herkunft, die im Ausland leben, auch in Berlin, haben aufgrund der Gesetze und Maßnahmen der polnischen Regierung und der Regierungspartei PiS sowie Regierungsvertreter im Ausland einen erschwerten Zugang zum Wahlrecht. Dies bedroht die Demokratie in Polen. Deshalb wollen wir dem demokratischen Teil der Gesellschaft in Polen unsere Solidarität zum Ausdruck bringen und darüber sprechen, wie wichtig es ist, an Wahlen teilzunehmen, auch in Berlin. An diesem Tag findet in Warschau in Polen ein großer Oppositionsmarsch statt und deshalb haben wir denselben Tag und dieselbe Stunde gewählt – um Solidarität zu zeigen, aber auch um Menschen, die nicht nach Warschau reisen kollen, die Möglichkeit zu geben, ihre Meinungen und Gefühle zu äußern.
Dieses Mal werden wir diese Wahl gewinnen! Zeit für einen Regierungswechsel in Polen. Unsere Stimmen liegen in unseren Händen!
#WolnaPolska #WolnaPolka #Wybory2023