[EDIT]
Due to the crisis and war in Ukraine, we prolong the call until 1.4.2022. Award ceremony will take place at a later date.

Ze względu na kryzys i wojnę na Ukrainie przedłużamy nabór do 1.4.2022 r. Wręczenie nagród odbędzie się w późniejszym terminie.
Aufgrund der Krise und des Krieges in der Ukraine verlängern wir die Ausschreibung bis zum 1.4.2022. Die Preisverleihung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.
SIOSTRY* PREIS
Odkąd powstała inicjatywa Dziewuchy Berlin 1 kwietnia 2016 roku, zorganizowałyśmy wiele demonstracji, akcji i wystaw. Jesteśmy częścią wielu koalicji i współpracujemy z wieloma inicjatywami w Niemczech, Polsce i na świecie. Solidarność ponadnarodowa jest dla nas bardzo ważna. Przez wiele lat ta solidarność była jednokierunkowa, a my jako Polki mieszkające i działające w Berlinie byłyśmy jej łączniczkami. Od kilku lat jednak pracujemy nad budową obustronnych relacji, zmianą paradygmatu i umocnieniem pozycji polskich migrantek w Berlinie.
W 2018 roku wyróżnione zostałyśmy nagrodą Green Pussyhat Preis a w 2021 roku nagrodą Clara Zetkin-Preis. Czas nadszedł, żebyśmy to my uhonorowały nasze siostry*.
W 2022 roku przyznajemy po raz pierwszy nagrody Dziewuchy Berlin za polsko-niemieckie dobre siostrzeństwo i feministyczną współpracę.
A teraz liczy się Wasza opinia. Która siostra* powinna otrzymać naszą pierwszą Siostry*Preis za jej szczególne zaangażowanie w feministyczne polsko-niemieckie siostrzeństwo? Nominacje z imieniem i nazwiskiem, kontaktem do danej osoby i uzasadnieniem w formie kilku zdań prosimy wysyłać do 1 marca 2022 na: siostry@dziewuchyberlin.org.
Uroczyste ogłoszenie laureatek i wręczenie nagród odbędzie się 8 marca 2022 podczas demonstracji z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet o 11.00 na Nettelbeckplatz (Widerstandsplatz).
*** DE ***
Seit der Gründung der Initiative Dziewuchy Berlin am 1. April 2016 haben wir viele Demonstrationen, Aktionen und Ausstellungen organisiert. Wir sind Teil vieler Bündnisse und arbeiten mit vielen Initiativen in Deutschland, Polen und international zusammen. Transnationale Solidarität ist für uns sehr wichtig. Viele Jahre lang war diese Solidarität einseitig, und wir als polnische Frauen, die in Berlin lebten und arbeiteten, waren das Bindeglied zu ihr. Seit einigen Jahren arbeiten wir jedoch daran, eine wechselseitige Beziehung aufzubauen, einen Paradigmenwechsel herbeizuführen und die Position der polnischen Migrantinnen in Berlin zu stärken.
Wir wurden 2018 mit dem Green Pussyhat Preis und 2021 mit dem Clara Zetkin-Preis ausgezeichnet. Die Zeit ist gekommen, dass wir unsere Schwestern* ehren.
Im Jahr 2022 werden wir zum ersten Mal die Dziewuchy-Berlin-Preise für gute deutsch-polnische Schwesternschaft und feministische Zusammenarbeit vergeben.
Und jetzt zählt eure Meinung. Welche Schwester* soll unseren ersten Schwester*Preis für ihr besonderes Engagement für die feministische polnisch-deutsche Schwesternschaft erhalten? Bitte sendet Ihre Nominierungen mit Ihrem Vor- und Nachnamen, einer Kontaktperson und einer Begründung in wenigen Sätzen bis zum 1. März 2022 an: siostry@dziewuchyberlin.org.
Die offizielle Bekanntgabe der Gewinnerinnen und die Übergabe der Preise erfolgt am 8. März 2022 im Rahmen der Demonstration (11.00 Uhr, Nettelbeckplatz) anlässlich des Internationalen Frauen*tags.
***
.
Botschaft der Polinnen*
Traktat o dobrym siostrzeństwie i feministycznej współpracy
Ein Vertrag über gute Schwesternschaft und feministische Zusammenarbeit
.
.